İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 MAYIS 2015

23’ÜNCÜ AB-JAPONYA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23’üncü AB-Japonya Zirvesi, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in katılımıyla 29 Mayıs 2015 tarihinde Tokyo’da gerçekleştirildi.

AB - Japonya Zirvesi’nde, Stratejik Ortaklık Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nda (STA) kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi. Bilindiği üzere, AB ve Japonya arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla, 2013 yılında, Stratejik Ortaklık Anlaşması ve STA için müzakereleri başlatma kararı alınmıştı. Söz konusu STA ile mallar, hizmetler, kamu alımları (özellikle demiryolu sektöründe) ve yatırımlarda karşılıklı olarak pazara erişiminin kolaylaştırılması öngörülüyor. Anlaşma ayrıca tarife dışı engeller, coğrafi işaretlerin korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi ticarete ilişkin birçok hükmü de kapsayacak.  Zirvede, AB ve Japonya liderleri, STA müzakerelerinin hızlandırılmasını ve böylece 2015 yılı sonuna ya da en geç 2016 yılı başına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirttiler.

Stratejik Ortaklık kapsamında, AB ve Japonya, özellikle siber güvenlik ve telekomünikasyon alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini öngörüyorlar. Bu kapsamda, Ekim 2014’te, ilk AB-­Japonya Siber Diyaloğu gerçekleştirildi. AB açısından Japonya, Güney Kore’den sonra 5G teknolojisini yakın işbirliğinde geliştirmek istediği ikinci ülke. AB ve Japonya’nın, önümüzdeki iki yıl içinde 5G teknolojilerine ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla 12 milyon avro tutarında yatırımda bulunacakları belirtildi.

Zirvede ayrıca, güvenlik, yatırım, büyüme, istihdam, vergilendirme ve iklim değişikliği gibi birçok konu ele alındı.