İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2015

G7 ZİRVESİ ALMANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Kanada, Almanya ve İtalya’nın devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı G7 Zirvesi, 7 Haziran’da Almanya’nın Bavyera eyaletinde gerçekleştirildi. Zirve’de ağırlıklı olarak iklim değişikliği, küresel ekonomi, ticaret, Ukrayna-Rusya hattı, terörle mücadele, sağlık ve kalkınma konuları ele alındı. Resmi açılışı Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılan Zirve’de, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker gözlemci olarak katıldı.

İklim değişikliği ile mücadele alanında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ortak bir mesaj dile getirildi. Bilindiği gibi, bu yıl Paris’te 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak BM 21’inci Taraflar Konferansı’nda yeni bir iklim değişikliği anlaşması imzalanması öngörülüyor. G7 liderleri özellikle son IPCC Raporu’nda dile getirilen 2050 yılına kadar 2010 yılına göre emisyonlarda yüzde 40 ila 70 oranında azaltım hedefine yönelik ortak hareket edilmesi çağrısında bulundular.  

BM’ye taraf olan ülkelerin Mart sonuna kadar yeni iklim değişikliği anlaşmasına yönelik ulusal katkılarını sunmaları gerekiyordu. Zirve’de, hâlihazırda AB dâhil 38 ülkenin sunduğu niyet beyanları memnuniyetle karşılanırken, 2020 yılına kadar her yıl 100 milyar doların toplanacağı fon için G7 ülkeleri daha önce verilen taahhütlerini tekrarladı.

İklim değişikliği ile mücadelede en gerekli kısmı oluşturan fakir ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansal destek mekanizmalarının içeriğinin belirlenmesi sorunu devam ederken, liderler tarafından Yeşil İklim Fonu’na 2015 yılında daha fazla önem verileceği belirtilirken, yılda 100 milyar doların aktarılacağı bir fonun kurulması kararı da alındı.

Öte yandan deniz ekosisteminin ciddi tehlike altında olduğuna dikkat çekilirken Zirvede derin deniz madenciliğinin deniz ekosistemine olan etkisinin giderek artığı vurgulandı. Bunun yanında ülkeler arasında bilgi ağı oluşturması planlanan G7 Kaynak Verimliliği İttifakı altında küresel bir formun oluşturulduğu açıklandı.

Küresel ekonomi alanında liderler, henüz pek çok ekonominin oluşabilecek büyüme potansiyellerini yeterince kullanamadığını vurguladılar. İşsizlik oranlarının G7 ülkelerinde yüksek seviyelerde devam ettiğine dikkat çeken liderler, sürdürülebilir ve dengeli büyüme modellerinin küresel ortamda henüz oluşturulamadığının altını çizdiler.

Zirve’de Avrupa Komisyonu’nun Yatırım Planı’nın uygulanması ve ekonomik büyüme, AB tarafının sıkça tekrarladığı mesajlar oldu. Komisyon daha fazla yapısal reformun gündeme getirilmesi gerektiğini savunurken, AB’nin en önemli mesajlarından biri işsizlikle mücadelede kullanılacak mekanizmaların artırılması ve 2015 ile 2016 yıllarında ekonomik büyümenin öngörülen seviyede olması veya söz konusu seviyenin üzerine çıkarılması gerektiği belirtildi. Nitekim Zirve’de açıklanan Komisyon verilerine göre, 2015 yılında AB genelindeki yüzde 1,8’lik ekonomik büyümenin 2016’da yüzde 2,6 civarına  yükselmesi öngörülüyor.

Ticaret alanında teknik engellerin aşılması ele alındı. Bu noktada Trans-Pasifik Ortaklığı ve TTYO müzakereleri konularındaki mevcut ilerlemenin öneminden bahsedilirken, 29 Mayıs’ta 23’üncüsü gerçekleştirilen AB-Japonya Zirvesi’nin sonuçlarıyla beraber iki taraf arasındaki STA müzakereleri de gündeme alındı. 

Zirve’de ayrıca AB tarafından Yunanistan’ın kredi borçlarını en kısa zamanda ödemesi gerektiği çağrısı da yapıldı.

G7 liderleri, Rusya’ya yönelik,  gerektiğinde daha fazla yaptırım yapılabileceği kararını aldıklarını açıkladılar. Bu noktada hâlihazırda AB tarafından uygulanan yaptırımların, Minsk Barış Anlaşmaları’nın uygulanabilirliğine bağlı olarak artabileceği Almanya Başbakanı Merkel tarafından dile getirildi. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Matteo Renzi ile görüşmelerinde ABD’nin üslerinin fazla olmasını eleştiren yorumları da satır aralarında tekrarlanan bir diğer konu oldu. 

Zirvede ayrıca terörizmle mücadele konusunda IŞİD’in durumu ele alınırken, küresel gıda ve sağlık krizleri de masaya yatırıldı. Özellikle Ebola salgınında daha etkili müdahale ve kontrol mekanizmalarının gerekliliği tekrarlandı. Küresel anlamda kadın girişimciliğinin önünü açacak çalışmalar için ortak mesajlar dile getirildi.

Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda sonuçlanacak. 2015 yılı sonrasına yönelik yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi liderlerin bir diğer önemli konu başlığı idi. Bu konuda 500 milyon doların 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerdeki açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya insanlara aktarılacağı bilgisi verildi.