İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2015

AB’ye düzensiz göçün yüzde 93’ü aynı rotadan

Mayıs ayının sonunda, Schengen Serbest Dolaşım Alanı’nın işleyişine ilişkin 7’nci rapor yayımlandı. Rapora göre, göç akımlarından en çok etkilenen AB ülkeleri İtalya ve Yunanistan oldu. Öte yandan AB’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı göç yolunun, Batı Balkanlar olduğu belirtildi. 2014 yılında, AB’ye önceki yılın iki katı sayıda, 284 bin düzensiz geçişin tespit edildiği ifade edildi.

Raporda açıklanan verilere göre, 2014 yılında en fazla sayıda düzensiz göçmeni İtalya, Yunanistan ve Macaristan karşıladı. Öte yandan, Schengen Alanı’na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin büyük bir bölümünü Suriye ve Eritre vatandaşlarının oluşturduğunun altı çizildi. AB’ye düzensiz göçün yüzde 93’ünün Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar’dan gerçekleştiği ifade edildi.