İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2015

AB BAKANLIĞI’NIN SİVİL TOPLUM DİYALOĞU SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye ile AB tarafından finanse edilen ve AB Bakanlığı tarafından yürütülen “Sivil Toplum Diyaloğu III Programı”na ilişkin seminerlerin üçüncüsü, 16-17 Haziran 2015 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Diyalog seminerleri ile Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların kamuoyunca daha fazla tanınması ve gündelik hayata etkilerinin kamuoyunda daha bilinir kılınması için sürecin etkin paydaşları olan Medya, Sivil Toplum ve Kamu Kurumu temsilcilerinin birlikte çalışma pratiği geliştirmeleri amaçlanıyor.

Program kapsamında üçüncüsü gerçekleşen Diyalog Semineri’ne, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve Adana illerinde çalışan STK, yerel ve ulusal medya ile kamu temsilcileri katıldı. İki gün süren seminerlerin ilk gününde, alanında uzman kişiler “Kamu, STK ve Medya İşbirliği için Diyalog Seminerleri: Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak” başlıklı panelde katılımcılara deneyimlerini aktardı.  Seminerin ikinci gününde düzenlenen çalıştayda ise katılımcılar, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadıkları rol ve kamuoyunun sürece yönelik bilgilendirilmesi için yapılan çalışmaları birlikte değerlendirme fırsatı buldu. Ayrıca, hazırlanan projeleri medya aracılığıyla kamuoyuna duyurma yöntemleri ilişkin çalışmalar yapıldı.