İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2015

AB ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI TOPLANDI

15 Haziran 2015 tarihinde toplanan AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi, dijital dünyada yaşanan gelişmelere uyum sağlamayı amaçlayan kişisel verilerin korunması tüzüğüne ilişkin genel ilkeler üzerinde uzlaştı. Tüzüğün amaçları ise bireylerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin önlemleri güçlendirmek ve Dijital Tek Pazar’da iş imkânlarını artırmak olarak belirlendi.

AB Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürüten Letonya Adalet Bakanı Dzintars Rasnacs, toplantının ardından yaptığı açıklamada ilgili tüzüğün, kişisel verilerin korunmasına ilişkin çerçevenin AB çapında daha modern ve daha uyumlu hale getirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Üç yıl süren görüşmelerin ardından metin üzerinde görüş birliğine varıldığını ifade eden Rasnacs, yeni tüzüğün AB vatandaşlarının kişisel haklarını güçlendireceğini ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartları yükselteceğini sözlerine ekledi.

Bakanların üzerinde anlaştığı metinde tüzüğün hedeflerine ilişkin düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor:

- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemleri güçlendirmeye yönelik olarak, kişisel verilerin sıkı koşullar altında, yalnızca meşru sebeplerle ve hukuka uygun olarak toplanması;

- Veri toplayıcıların belirli kurallara göre hareket etmesi;

- Kişilerin kendi verilerine daha kolay ulaşabilmesi, kişilerin verilerini paylaşmak istedikleri zaman verilerinin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilginin veri toplayıcılar tarafından kişilerle paylaşılması gibi önlemlerle veri güvenliği hakkının güçlendirilmesi;

- Dijital Tek Pazar’da iş imkânlarını artırmaya yönelik olarak, şirketlerin online hizmetlerinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal düzenlemelerin birbiriyle çatışmasını önlemek amacıyla AB genelinde tek bir kuralın uygulanması;

- AB üye ülkelerinde yetkili kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralların AB genelinde daha etkili uygulanmasının sağlanması;

- Kuralların AB genelinde uygulanmasıyla birlikte Dijital Tek Pazar’da adil bir rekabet ortamının sağlanması. 

AB Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen taslak tüzük metnine buradan ulaşılabilirsiniz.