İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2015

ABAD’dan AMB Tahvil Alım Programı’na olumlu hüküm

AB Adalet Divanı (ABAD), AMB’nin tahvil alım programı yürütmek amacıyla aldığı kararların, bankanın yetki sınırlarını aşmadığı sonucuna vardı. Bilindiği üzere, çeşitli bireysel gruplar ve Almanya'da ana muhalefet partisi olan Sol Parti, AB’de ekonominin canlandırılması amacıyla AMB Yönetim Kurulu’nun 2012’de aldığı kararların AMB’nin yetkisini aştığını iddia etmişti.

AMB’nin tahvil alım kapsamında Doğrudan Parasal İşlemler (Outright Monetary Transactions-OMT) programı çerçevesinde alınan kararın AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma maddelerini çiğnediği ve Alman Federal Meclisi’ni birtakım yükümlülüklerin altına soktuğu gerekçeleri ile konu, Federal Almanya Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun 2012’de OMT kapsamında ikincil piyasadan devlet tahvili satın alacağını açıklaması üzerine Federal Almanya Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda Mahkeme, bu programın AMB'nin yetki alanına girmeme ihtimali bulunduğunu belirterek konunun ABAD’a iletilmesine karar vermişti.  ABAD’a gönderilen dosyaya ilişkin nihai kararda ise AMB Yönetim Kurulu’nun tahvil alım programının yetkisini aşmadığı ve AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın hükümleri çerçevesinde hareket ettiği belirtildi.

Böylece, OMT hakkında çıkan karar, AMB’nin deflasyon riskinin önüne geçmek için geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe koyduğu varlık alım programının yasal zeminini güçlendirmiş olacak.