İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2015

AB 2020 yenilenebilir enerji hedeflerini yakalayacak

Avrupa Komisyonu tarafından 16 Haziran 2015 tarihinde açıklanan Yenilenebilir Enerji İlerleme Raporu AB ülkelerinin 2020 yılı yenilenebilir enerji hedeflerini yakalayabileceğini ortaya koyuyor.  Rapora göre 25 üye ülke 2013-2014 ara dönem ulusal hedeflerini yakalamayı başardı. Rapor aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nin olumlu sonuçlar doğurmaya devam ettiğini gösteriyor. Buna göre,

- 2012 yılında 326 milyon ton, 2013 yılında 388 milyon ton karbondioksit emisyonundan kaçınıldığı;

- 2013 yılında AB’de fosil yakıt talebinin 116 milyon ton petrole eşdeğer miktarda azaldığı görülüyor.

AB enerji arz güvenliği açısından bir değerlendirme yapıldığında üye ülkelerin yaklaşık yarısının doğalgaz tüketimini en az yüzde 7 oranında azalttığı ortaya çıkıyor. Rapora göre ulaştırma alanında 2014 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Bu alandaki 2020 hedefinin yüzde 10 olduğu dikkate alındığında hâlihazırda bu hedefin yakalanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği görülüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji İlerleme Raporu’na buradan ulaşılabilir.