İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2015

AB GENEL İŞLER KONSEYİ TOPLANDI

AB Genel İşler Konseyi, 23 Haziran 2015 tarihinde Brüksel’de toplandı. AB’nin yeni göç politikası, güvenlik sorunları ve ekonomik konular, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Toplantıda, Makedonya’da devam etmekte olan siyasi kriz ortamına ilişkin görüşler ortaya koyuldu.

Makedonya’daki yetkili makamları, 2 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından ortaya koyulan tavsiyeleri uygulamaya çağırdı. Söz konusu tavsiyelerin, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek tartışmalara önemli bir temel oluşturacağı ifade edildi. Hâlihazırda Makedonya’da temel haklara, yargı bağımsızlığına, basın özgürlüğüne, seçimler ve kamu kurumlarının siyasileşmesine ilişkin yaşanan hukuksuzlukların AB tarafından daha yakından izleneceği belirtildi.

Toplantının gündemindeki ikinci konu, Avrupa Komisyonu’nun 19 Mayıs 2015 tarihinde AB’nin yasama sisteminin daha etkin çalışmasına yönelik ortaya koyduğu tavsiyeler oldu. Konsey, AB mevzuatının, sivil toplum ve iş dünyasının bakış açısını daha fazla dikkate alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konsey toplantısında son olarak, ABAD’a ilişkin muhtemel yapısal reform ele alındı ve bu kapsamda ABAD bünyesindeki Genel Mahkeme’nin daha fazla sayıda ve daha geniş kapsamda davadan sorumlu olabilmesi amacıyla kapasitesinin artırılması tavsiye edildi. ABAD içerisindeki üç mahkemeden biri olan Genel Mahkeme’nin reformunun AB’ye yıllık 13,5 milyon avroya mal olması bekleniyor.