İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2015

“AB’NİN EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİ’NİN TAMAMLANMASI” BAŞLIKLI RAPOR YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in beş AB kurumunun başkanları ile işbirliği içinde hazırladığı “AB’nin Ekonomik ve Parasal Birliği’nin Tamamlanması” başlıklı rapor 22 Haziran 2015 tarihinde yayımlandı. Komisyon Başkanı Juncker’in, AB Konseyi ve Avro Zirvesi Başkanı Donald Tusk, Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, AMB Başkanı Mario Draghi ve AP Başkanı Martin Schulz’un desteği ile hazırladığı raporda, Ekonomik ve Parasal Birliğin nasıl derinleştirilebileceğine ve 2025 yılına ilişkin öneriler ortaya koyuluyor.

Raporda, başta Bankacılık Birliği olmak üzere son yıllarda gerçekleştirilen ilerlemelere rağmen Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) hâlihazırda bütünüyle tamamlanmamış olması ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekonomik ve mali krizin mevcut sorunları derinleştirdiği belirtiliyor.  İşsizlik oranının yüksekliği ve yarattığı sosyal sorunlara da dikkat çekilen raporda, Avro Alanı’nda büyüme, istihdam ve refahın artırılması için daha demokratik, adil ve kalıcı bir temelin oluşturulması gerektiği ifade ediliyor. 

Ortaya koyulan planda üç aşamada aşağıdaki öneriler getiriliyor:

- Eylemle Derinleşme (1 Temmuz 2015-30 Haziran 2017) : Rekabet gücünün artırılması ve yapısal yakınsamanın sağlanması amacıyla mevcut araçların ve antlaşmaların kullanılması, ulusal ve Avro Alanı düzeyinde sorumlu mali politikaların uygulanması, Mali Birliğin tamamlanması ve demokratik hesap verebilirliğin geliştirilmesi.

-EPB’nin tamamlanması:  Ekonomik ve mali yakınsama sürecinin daha bağlayıcı hale getirilmesi için yakınsama için ortaklaşa kararlaştırılan kıyas noktaları (benchmarks) ile daha ileri boyutta önlemlerin alınması.

-Son aşama (En geç 2025’e kadar) olarak bütün aşamaların tamamlanmasıyla birlikte derin ve özgün EPB’nin, tek para birimini paylaşan bütün AB üye ülkeleri için istikrarlı ve refah içinde olması ve hazır olan diğer AB üye ülkelerinin de katılımı için cazip bir alan haline gelmesi öngörülüyor.

1’inci aşamadan 2’inciye geçiş dönemi olan Avrupa Komisyonu’nun 2017 yılı Bahar döneminde bir Beyaz Kitap yayınlaması öngörülüyor.

EPB’ye ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması için gerekli eylemler ortaya koyan Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker yaptığı açıklamada, avro para biriminin 19 üye ülke ve 330 milyon vatandaş tarafından paylaşıldığına işaret ederek, bundan gurur duyduğunu ve avronun AB’yi koruduğunu ifade etti. Ancak EPB’nin daha iyi işlemesi gerektiğine ve bazı eksik yönlerinin bulunduğuna işaret eden Juncker, göreve geldiğinde kriz döneminde alınan önlemleri tamamlayarak pekiştirmeye söz verdiğini hatırlattı.