İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2015

Avrupa Komisyonu, Roma kökenli kişilerin entegrasyonuna ilişkin rapor yayımladı

Avrupa Komisyonu, Roma kökenli kişilerin AB ülkelerine toplumsal entegrasyonuna ilişkin olarak 18 Haziran 2015 tarihinde bir çerçeve rapor hazırladı. Raporun sonuçlarına göre, Roma kökenli kişiler de dâhil olduğu dezavantajlı gruplara yönelik AB tarafından gerçekleştirilen mali yardımların artmakta olduğu, öte yandan Roma kökenlilere karşı sosyal hareketlerin ve nefret söyleminin de artış gösterdiği değerlendirildi. Bu alanda AB fonlarındaki artış, ulusal stratejilerin AB ülkelerinin yerel yönetimleri tarafından uygulamaya koyulması; ulusal ölçekte ve AB ölçeğinde denetim mekanizmalarının kurulması, olumlu gelişmeler olarak rapora yansıdı.