İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2015

AB’de dolaşım ücretleri 2017 yılında kaldırılacak

Avrupa Komisyonu’nun Telekom Tek Pazarı’nın oluşturulması için iki yıl önce sunduğu teklif üzerinde AB Konseyi ve AP sonunda bir uzlaşmaya vardılar. Söz konusu anlaşmaya göre, dolaşım ücretleri (roaming) kaldırılacak. Böylece AB’deki telefon kullanıcıları, herhangi bir AB üyesi ülkede kullandıkları telefon hizmetleri (arama, SMS, veri transferi) için kendi ülkelerindeki tarife ile ücretlendirilecekler. 2007 yılından bu yana dolaşım ücretleri AB’de yüzde 80 oranında düşürüldü ve 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla bu ücretlerin tamamen kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca Nisan 2016’dan itibaren bir geçiş süreci uygulanarak, yurtdışını aramanın dakikası 0,05 avro; SMS gönderimi için 0,02 avro ve internet kullanımında, megabyte başına 0,05 avroya düşülmesi öngörüldü. 

Bu anlaşmaya eş zamanlı olarak, AB’de “ağ tarafsızlığı” ilkesinin (principle of “net neutrality”) uygulaması başlatılacak. Bu ilke ile online içerik, uygulamalar ve hizmetlere erişimin kısıtlanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre, internet hizmet sağlayıcılarına ek ücret ödenmeyecek. Böylelikle tüm internet trafiğine eşit muamele yapılması öngörülüyor. Bu yeni düzenlemenin 30 Nisan 2016 itibarıyla uygulamaya girmesi bekleniyor.

Tüm bunların yanı sıra, Avrupalı yetkililer Avrupa Komisyonu’nun ağ ve bilgi güvenliğine (network and information security) ilişkin yönerge taslağı için öncelik teşkil eden maddeler üzerinde uzlaşmaya vardılar. Günümüzde siber suçlarının artması üzerine bu yönerge ile tüm AB çapında güvenli bir dijital ortamın oluşturulması amaçlanıyor.