İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2015

AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ ALANINDA ‘YAZ PAKETİ’Nİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, Enerji Birliği stratejisinin uygulanmasının önemli bir parçasını oluşturan, enerji ve iklim değişikliği ile mücadele alanında düzenlemeleri barındıran ‘Yaz Paketi’ni 15 Temmuz 2015 tarihinde açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefcovic Enerji Birliği kapsamında Avrupalı tüketicileri güçlendirmeyi, iyi işleyen tek enerji pazarı yaratmayı, enerji verimliliğini öncelik haline getirmeyi ve yenilenebilir enerji alanında dünya lideri olmayı hedeflediklerini hatırlattı. Šefcovic, Komisyon tarafından açıklanan Yaz Paketi’nin ekonomiyi karbondan arındırma ve AB’nin enerji politikasında tüketicilere en merkezi rolü verme konusundaki kararlılığı ortaya koyduğunu belirtti.

Yaz Paketi kapsamında öne çıkan konuların başında enerji verimliliği etiketlerinin gözden geçirilmesi geliyor. Bilindiği üzere karbon emisyonlarının azaltılmasında, tüketicilerin maliyetlerinin düşürülmesinde ve AB’nin ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığının azaltılmasında en etkili araç olan enerji verimliliği, bu yılın Şubat ayında açıklanan Enerji Birliği’nin temel prensiplerinden biri. Bundan yaklaşık 20 yıl önce ilk defa kullanılmaya başlanan enerji etiketleri daha fazla enerji verimli ürün üretilmesini destekledi. Giderek daha karmaşık hale gelen enerji etiketlerini basitleştirmeyi öneren Avrupa Komisyonu, A’dan G’ye bir enerji etiketlemesi skalasına geri dönülmesini öngörüyor. Yaz Paketi’nde yer alan enerji etiketlemesinin basitleştirilmesi önerisi ile aslında tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmalarını sağlamayı amaçlanıyor.

Yaz Paketi’nin bir diğer ayağını enerji tüketicilerinin güçlendirilmesi oluşturuyor. Bu çerçevede hazırlanan Tebliğ üç aşamalı bir strateji öngörüyor:

- Daha iyi bilgilendirme yapılmasıyla tüketicilerin para ve enerji tasarrufu yapmalarına yardımcı olmak;

- Tüketicilere enerji pazarına katılımlarını belirlerken daha fazla seçenek sunmak;

- Tüketicinin en yüksek düzeyde korunmasını sürdürmek.

Daha açık faturalandırma ve reklam kuralları, güvenilir fiyat kıyaslama araçları gibi yöntemlerle tüketicilerin daha iyi bilgilendirilmesini amaçlayan Avrupa Komisyonu aynı zamanda tüketicilerin adil koşullar altında kendi enerjilerini üretip tüketebilmeleri hususunda serbest olmaları gerektiğini savunuyor.

AB’nin 2030 iklim ve enerji hedeflerini dikkate alarak tasarlanan Enerji Birliği stratejisi AB’nin yenilenebilir enerji alanında dünya lideri olmasını sağlamak amacını güdüyor. Bunun için Avrupa elektrik piyasasının yeniden tasarlanması da dâhil olmak üzere AB elektrik sisteminde temel bir dönüşüm sağlanmasını gerektiriyor. Yaz Paketi kapsamında yeni elektrik piyasasının nasıl dizayn edilmesi gerektiği konusunda kamuoyuyla istişare başlatılıyor.