İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 TEMMUZ 2015

TTYO MÜZAKERELERİNİN 10’UNCU TURU TAMAMLANDI

AB ve ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) müzakerelerinin 10’uncu turu 13-17 Temmuz 2015 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi.  AB müzakere heyet başkanlığını Ignacio Garcia Bercero yaptığı, ABD kanadını ise Dan Mullaney’in yönettiği TTYO müzakere turunda, taraflar çalışmaların üç ana başlıkta (pazara erişim, yasal düzenlemenler ve kurallar) sürdürdü. 10’uncu müzakere turunda, pazara erişim konusunda hizmet sektörü ağırlıklı olarak görüşüldü. Ayrıca, yasal düzenlemeler ve ticari kuralları da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

AB müzakere heyet başkanı Bercero, TTYO müzakerelerinin 10’uncu turuna ilişkin yaptığı basın açıklamasında, pazara erişim konusunda tarafların hizmet sektörüne ilişkin revize edilen önerilerini değerlendirdiklerini ve hizmet pazarına erişiminin kolaylaştırılmasında önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Hizmet ticaretine ilişkin yapılan görüşmelerde, telekomünikasyon sektörünün ön planda olduğu gözlemlendi. Öte yandan, ABD’nin mali hizmetleri TTYO kapsamına dâhil etmesi konusunda hala tereddüt içinde olduğu belirtildi. Pazara erişim hususunda yürütülen görüşmelerde, hizmet sektörü kapsamlı bir şekilde ele alınırken, gümrük tarifeleri ve kamu alımlarına ise değinilmedi.

10’uncu turun önemli bir gündem maddesini de yasal düzenlemelere ilişkin görüşmeler oluşturdu. TTYO sayesinde AB ve ABD’nin iyi mevzuat uygulama örnekleri üzerinde anlaşmaları bekleniyor.  Ayrıca tarafların sağlık, bitki sağlığı önlemleri ve ticarette teknik engeller alanlarında işbirliğini güçlendirmeleri, gelecekte yapılacak yasal düzenlemelerde işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi ve sektörlere ilişkin mevzuatlarda daha fazla uyum sağlanması konularında da anlaşmaya varmaları öngörülüyor. Nitekim sektörler bazında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği gözlemleniyor. Bu kapsamda, AB ve ABD’nin biyobenzer ilaçlar için uyumlu yasalar çıkarmaya başladıkları görülüyor.

Bu müzakere turunda, ticari kurallar kapsamında rekabet, KOBİ’ler, ticaretin kolaylaştırılması ve devletlerarası ihtilafların hali mekanizması gibi alanlarda önemli ilerleme kaydedildi. Enerji ve hammaddelere ilişkin kurallara değinilirken, çevre ve sürdürülebilir kalkınma bu turda ele alınmadı. Yatırımın korunmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması için Avrupa Komisyonu’nun tahkim sistemine ilişkin yeni önerilerini 2015 yılın sonbaharında sunması bekleniyor.