İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2015

YUNANİSTAN VE KREDİTÖR KURUMLAR ARASINDA KURTARMA PAKETİ MÜZAKERELERİ BAŞLADI

Yunanistan ve kreditör kurumlar arasında üçüncü kurtarma paketine ilişkin anlaşmaya varılmasının ardından, kreditör kurumların yetkilileri müzakerelere başlamak için 24 Temmuz 2015 tarihinde Atina’ya gitti. Bilindiği üzere, 13 Temmuz 2015 tarihinde varılan anlaşmanın koşulları kısa dönemde emeklilik sistemi ile katma değer vergisi reformlarına ilişkin temel hukuki düzenlemelerin Yunanistan Parlamentosu’nda onaylanmasını ve Bankacılık Yönergesi’nin iç hukuka aktarılmasını içeriyordu.

Yunanistan Parlamentosu’nda 15 Temmuz 2015 ve 22 Temmuz 2015 tarihlerinde düzenlenen oturumlarda, KDV artışlarını, Yunan adalarında yürürlükte olan vergi teşviklerinin kaldırılmasını ve emeklilik yaşının 67’ye çıkarılmasını öngören yasa tasarısının yanı sıra bankaların kurtarılmasına ilişkin kanunların AB’nin yeni düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesine yönelik yeni reform paketinin kabul edilmesiyle Yunanistan, anlaşmanın kısa dönem koşullarını yerine getirdi. Erken emeklilik sistemine ilişkin düzenlemelerin ve çiftçilere uygulanan vergilerin artırılmasına ilişkin değişikliklerin ise, Ağustos ayında ele alınması bekleniyor.

Söz konusu yasa ve reform paketlerinin Yunanistan Parlamentosu’nda onaylanmasının ardından kreditör kurumların yetkilileri 86 milyar avro tutarındaki kurtarma paketine ilişkin müzakerelere başlamak üzere Yunanistan’a gitti. 25 Ocak 2015 tarihinde Syriza hükümetinin iktidara gelmesinden bu yana kreditör kurumların yetkilileri ilk defa üst düzey hükümet temsilcileriyle bir araya geldi. Kreditör kurumlar ve Yunanistan arasındaki görüşmelerin Ağustos ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.