İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2015

AB’DEN ENERJİ DİPLOMASİSİ ALANINDA ÖNEMLİ ADIM

20 Temmuz 2015 tarihli Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda AB Enerji Diplomasisi Eylem Planı’nın (EU Energy Diplomacy Action Plan) kabul edildiği açıklandı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Dış Eylem Servisi (European External Action Service - EEAS) ve Üye Devletlerce hazırlanan Eylem Planı, AB’nin bu yılın Şubat ayında açıkladığı Enerji Birliği stratejisinin dış ilişkiler alanındaki hedeflerine erişilmesinde bir yol haritası niteliğinde. Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Cañete konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kaynakların ve rotaların çeşitlendirilmesine, enerji güvenliğine, iklimin korunmasına ve temiz enerjinin küresel olarak desteklenmesine odaklanan Eylem Planı’nın, AB’nin enerji ve iklim değişikliği konusundaki diplomatik çabalarında etkili bir araç olacağını belirtti.

AB Enerji Diplomasisi Eylem Planı dört ana maddeden oluşuyor:

- Düzenli yüksek düzey ilişkiler ile stratejik rehberliğin güçlendirilmesi;

- Enerji işbirliğinin ve diyaloğunun oluşturulması ve daha da geliştirilmesi;

- Küresel enerji mimarisinin ve çok taraflı girişimlerin gelişmesi yönündeki çabaların desteklenmesi;

- Ortak mesajların ve enerji diplomasisi kapasitesinin güçlendirilmesi.

Eylem Planı’nın hayata geçirilmesinde Üye Devletlerle istişare ve koordinasyon halinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Konseyi, Plan’ın uygulanmasının takibi için Avrupa Komisyonu’nu ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ni görevlendirdi. Bunun yanında Konsey kararları arasında Güney Gaz Koridoru’na odaklanılması gerektiğinin yer alması, TANAP ile bunun bir parçası olan Türkiye açısından da önem taşıyor.

AB Enerji Diplomasisi Eylem Planı’na buradan ulaşılabilir.