İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2015

Avrupa Komisyonu AB’deki gümrük prosedürlerini gözden geçiriyor

Avrupa Komisyonu, 28 Temmuz 2015 tarihinde, AB çapında gümrük konularında işbirliğinin artırılması ve sınır-ötesi ticaretin geliştirilmesi amacıyla AB gümrük sisteminin daha kolay, modern ve entegre hale getirilmesine yönelik düzenlemeleri onayladı. Söz konusu  düzenlemeler 2013 yılında kabul edilen Birlik Gümrük Kodu göz önünde bulundurularak hazırlandı. İlgili düzenlemeler önümüzdeki dönemlerde AB Konseyi ve AP tarafından değerlendirilecek. Bu kapsamda başlıca önlemler şu şekilde:

- Gümrük kararları ve yetkilerinin gelecekte AB’nin dışında da geçerli olabilmesi için geniş kapsamlı hükümlerin belirlenmesi;

- AB’deki ekonomik aktörlere eşit muamele sağlanması için daha açık kuralların belirlenmesi;

- AB üye ülkelerinin gümrük idareleri arasında bilgi paylaşımı sağlamak için yeni bilgi teknolojilerine dayalı sistemler geliştirilmesi;

- Yasadışı ticarete, yasak ürünlerin ticaretine, terörizm ve diğer suçlara karşı mücadeleyi güçlendirmek için risk yönetiminin geliştirilmesi.