İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2015

AB, Addis Ababa Eylem Planı’nı olumlu karşıladığını açıkladı

AB, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirilen BM’nin üçüncü Kalkınma için Finansman konferansı sonucunda, gelecek on beş yılda kalkınmanın desteklenmesi için hazırlanan Eylem Planı maddelerini olumlu karşıladığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Neven Mimica, BM’nin üçüncü Kalkınma için Finansman konferansında yaptığı açıklamada önümüzdeki Eylül ayında New York’ta imzalanacak olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Aralık’ta Paris’te görüşülecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için güçlü temeller oluşturan Addis Eylem Planı’nı olumlu karşıladığını açıkladı. Konferans katılımcıları Addis Ababa Eylem Planı kapsamında ortak görüş taslağı yayımladı. Söz konusu taslak aşağıdaki başlıkları içeriyor:

- 2030 yılına kadar vergi dolandırıcılığı ve yolsuzlukla mücadele ederek yasa dışı finansman akışının ve vergi kaçakçılığının azaltılması;

- Uluslararası mali işbirliğinin artırılması;

- Özel sektörün kalkınmanın bir ortağı haline getirilmesi;

- Kadınların finansal hizmetlere erişiminin sağlanması ve kadınların ekonomiye katılma sürecinde karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması;

- Az gelişmiş ülkeler için yatırımı teşvik politikalarının benimsenmesi ve uygulamaya geçirilmesi;

- Kalkınma yardımlarının artırılması;

- Çok uluslu ve ulusal kalkınma bankalarının teknik bilgilerinin yararlı hale getirilmesi;

- Çok uluslu ticaretin serbestleştirilmesi ve Doha Kalkınma Programı’nın tamamlanması

Addis Ababa Eylem Planı’nı imzalayan taraflardan AB, kalkınmakta olan devletlerin vergi sistemlerinin geliştirilmesi ve yerli kaynaklardan yararlanılmasını artırmak için yardımları iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Bazı STK’lar ise yenilikçi ve iddialı önlemlerin alınmadığı konferansta vergi alanında uluslararası işbirliğinin artırılması konusunun OECD’ye bırakılmasının gelişmekte olan ülkelerin dışlanmasına yol açtığına yönelik eleştirilerini dile getirdiler.

134 maddeden oluşan “The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development“ isimli Eylem Planı’nın tamamına buradan ulaşılabilir.