İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 KASIM 2013

AB TÜRKİYE’YE 236 MİLYON AVRO AYIRDI

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Štefan Füle yaptığı açıklamada Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti ve bu yeni desteğin katılım sürecinde ilerlemeye katkıda bulunacak yeni reformları teşvik edeceğini umduğunu ekledi.   

AB’nin sağlayacağı 236 milyon avro tutarındaki yeni fon ile aşağıdaki alanlarda ilerleme sağlanması hedefleniyor:

 • Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliği
 • Temel hak ve özgürlüklerinin tam anlamıyla sağlanması
 • Organize suç ve sınır aşırı suçlar ile mücadele
 • Kolluk güçlerinin hesap verebilirliği ve etkinliği
 • Göç ve sınır yönetimi ile ilgili olarak kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapılanmanın sağlanması
 • Çalışma hayatında sosyal diyalog
 • Enerji alanında AB yasa ve standartlarına uyum ve liberal ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması
 • İklim değişikliği ile mücadele
 • Endüstriyel kirliliğinin kontrolü
 • Su yönetim standartlarının iyileştirilmesi ve etkinliği
 • Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikasında AB standartlarına uyum sağlanması