İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 KASIM 2013

Avrupa Parlamentosu Ufuk 2020 Programı’nı kabul etti

Avrupa Parlamentosu 21 Kasım 2013 tarihinde Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı’na ilişkin toplam beş tüzük kabul etti. Söz konusu paketin Aralık başında AB Konsey tarafından da onaylanması bekleniliyor. AB’de araştırmayı ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla 2014–2020 dönemi için Ufuk 2020 Programı’na toplam 78.6 milyar avro değerinde bir bütçe ayrıldı. Onaylanan bütçe ise şu şekilde dağıtıldı:

Ufuk 2020 Programı kapsamında başvuru sürecini ve fon imkânlarına erişimi kolaylaştırarak Avrupa Komisyonu, bu Programı özellikle KOBİ’ler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Program ile, Avrupa Komisyonu’nun pazara yönelik uygulamalara odaklı yenilikçilikçi faaliyetlere ağırlık vermesi söz konusu. Program altında ilk proje çağrılarının 11 Aralık 2013 tarihinde yayımlanması bekleniliyor.