İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 KASIM 2013

COP 19 Varşova’da gerçekleştirildi

BM İklim Değişikliği Zirvesi COP 19 (Taraflar Konferansı) bu sene Polonya’nın başkenti Varşova’da yapıldı. Toplantının önemi, 2015 yılında imzalanıp 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir küresel iklim değişikliği anlaşmasının ilk adımlarının atılması noktasında öne çıkıyordu. Öte yandan iklim değişikliğinden en fazla etkilenen fakir ve gelişmekte olan ülkelerde oluşan “kayıp ve zararların” karşılanmasına yönelik bir mekanizmanın oluşturulması ise önemliydi. Gelişmekte olan ülkeler için daha önce Cancun ve Durban’da gerçekleştirilen toplantılardan çıkan kararların özetinde biri “Yeşil İklim Fonu” ve diğeri “Adaptasyon Fonu” olmak üzere bazı finansal araçların Varşova’daki toplantıda içeriğinin doldurulması, söz konusu ülkeler açısından müzakerelerde kırmızı hatlarla çizilen istekleri arasında gösteriliyordu.

Toplantı sonunda, gelişmekte olan ülkelere ilişkin oluşturulan fonlar üzerinde çok ciddi bir ilerleme kaydedilmedi. Özellikle Cancun Toplantısı’nda karara bağlanan ve her yıl düzenli olarak 100 milyar ABD dolarının toplanması amacıyla kurulan “Yeşil İklim Fonu” için kayda değer bir rakam oluşturulamadı. Finans konusunda sadece Adaptasyon Fonu için gerekli olan 100 milyon ABD dolarının toplandığı açıklandı.

Gelişmekte olan ülkeler için düzenlenmesi planlanan “kayıp ve zarar” mekanizmasının üstü kapalı bir şekilde oluşturulduğu açıklandı. Ancak bu mekanizmanın nasıl işleyeceği konusunun ilerleyen süreçte detaylandırılması bekleniyor. 2015 Paris anlaşması için bundan sonraki müzakere sürecine devam edilmesi kararı da taraflar tarafından kabul edildi. Dolayısıyla bir sonraki COP 20 (Lima) Toplantısının kararları anlaşma metninin hazırlanması için daha da önemli hale geliyor.