İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 KASIM 2013

Avrupa Komisyonu kurumlar vergisine ilişkin bazı kuralları sıkılaştırıyor

Avrupa Komisyonu 25 Kasım 2013 tarihinde aynı grup içindeki şirketler arası işlemlerde AB ülkelerindeki en avantajlı vergi mevzuatlarının kullanılarak vergiden tamamen kaçınılmasına yol açan boşlukları doldurmak amacıyla ana şirket-bağlı şirket (parent-subsidiary) hakkında 2011/96 sayılı Yönerge’de değişiklik yapılmasına ilişkin bir taslak sundu. Mevcut Yönerge’de izin verilen vergi muafiyeti ve vergiden düşülebilen kalemler kapsamında ana şirketler bağlı şirketlerine vergiden düşülebilen kredi olarak para transferi yaptıklarında elde ettikleri kardan vergi ödememekte, daha sonra bağlı şirketin merkezinin bulunduğu ülkede de vergiden düşülen kredi geri ödemesi olarak söz konusu meblağı yine vergi konusu olmadan geri alabilmekteler. Bu da bu tür işlemler için hiç vergi ödenmemesine, bir anlamda “çifte vergilendirmeme”ye (double non-taxation) yol açmakta. Komisyon’un bunu önlemek için hazırladığı taslakta, üye ülkelere bu tür suni işlemlerle vergi mevzuatlarının kötüye kullanılmasının önlenmesine yönelik ortak bir kural oluşturmaları önerisi getiriliyor. Taslakta ayrıca eğer kredi geri ödemesi bağlı şirketin bulunduğu ülkede vergiden düşülebiliyorsa, bu işlemin ana şirketin bulunduğu ülke tarafından vergilendirilmesi zorunluluğu getirilmesi öneriliyor.

Bu konuda ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/further_reading/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.