İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 KASIM 2013

İşletmeler ve KOBİ’ler için “Rekabet Edebilirlik Programı” kabul edildi

AB’nin 2014-2020 dönemi İşletmeler ve KOBİ’ler için Rekabet Edebilirlik Programı (COSME) Litvanya Dönem Başkanlığı’nda 27 Kasım 2013 tarihinde kabul edildi. Programın Ocak 2014’te yürürlüğe girmesi öngörülüyor. AB ekonomisinin itici gücü olan 20 milyon KOBİ’nin AB piyasalarında faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında söz konusu program büyük önem taşıyor.

COSME Programı Litvanya için de, Dönem Başkanlığı altında Avrupa 2020 Stratejisi ve Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve aynı zamanda yüksek katma değere dayanan ekonominin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

COSME programı için ayrılan bütçe 2 milyar avro olarak öngörüldü. Programın yüzde 60’ı risk sermayesi ve KOBİ kredi garantilerine ayrılacak. Diğer bölümler ise ulusal kurumların bürokrasi yükünün azaltılmasına ve KOBİ’lerin piyasalara erişim sağlanmasına ayrılacak.

COSME Programı aynı zamanda, Avrupa 2020 Stratejisi önceliklerinden olan akıllı, sürdürülebilir ve bütünleşik büyümenin gerçekleştirilmesi ve AB düzeyinde AB finansal araçları aracılığıyla KOBi’lerin gelişimi için önlemler alınmasına katkı sağlayacak.