İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2015

HAFTANIN HABERİ

AB’NİN EĞİTİMDE YENİ VİZYONU AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından 1 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan ve AB’de eğitim ve öğretimde işbirliğinin stratejik çerçevesini değerlendiren taslak raporda, bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi için yeni öncelikler belirleniyor. Rapor, 2015 yılında Paris ve Kopenhag’da gerçekleştirilen saldırılar sonrasında artan radikalleşme ile mücadele çabaları çerçevesinde eğitim ve öğretim sistemlerinin sosyal içerme yönünden geliştirilmesi çağrısı ile dikkat çekiyor.  

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan Sorumlu Üyesi Tibor Navracsics, yeni vizyonun yükselen radikalleşme tehdidine karşı eğitim alanında ilerleme kaydetmenin aciliyetini ortaya koyduğunu belirtti. Navracsics ayrıca, AB üye ülkelerinin eğitim bakanları ile birlikte erken okul terki, sosyal dışlanma ile mücadele ve karma sınıfların desteklenmesi konularında ortak çalışmalarını artıracaklarını açıkladı. Avrupa Komisyonunun İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İş Gücü Hareketliliğinden Sorumlu Üyesi Marianne Thyssen ise genç istihdamının Avrupa Komisyonunun birincil önceliği olduğuna dikkat çekerek, daha iyi bir eğitim ve öğretimin; becerilerin ve yeterlilik düzeylerinin artırılmasının daha fazla genç Avrupalının iş gücü piyasasına başarılı biçimde entegre olmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan raporda önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında üzerinde durulacak 6 öncelik şu şekilde sıralanıyor:

- İstihdam, yenilik ve aktif vatandaşlık için sonuç odaklı, ilgili ve yüksek düzey beceriler ve yetkinlik kazandırılması;

- Kapsayıcı eğitim, eşitlik, ayrımcılıkla mücadele ve yurttaşlık haklarının desteklenmesi;

- Dijital alanı da kapsayacak şekilde açık ve yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi;

- Eğitmenlere güçlü destek sağlanması;

- Öğrenme ve iş gücü hareketliliğinin geliştirilmesi için şeffaflık ile becerilerin ve yeterliliklerin tanınması;

- Eğitim ve öğretim sistemlerinde sürdürülebilir yatırım yapılarak performans ve verimliliğin artırılması.

Bilindiği üzere, Mayıs 2009 tarihinde oluşturulan Eğitim ve Öğretim 2020 (Education and Training 2020 - ET 2020) Üye Devletlere, Avrupa Komisyonuna ve eğitim kurumlarına iyi uygulama örneklerini, deneyimlerini ve politika reformu önerilerini paylaşma imkânı sağlıyor.  ET 2020 stratejik çerçevesi yaşam boyu öğrenmenin tüm aşamalarını ve her tür öğrenme yöntemini içeriyor. 1 Eylül 2015 tarihinde açıklanan taslak rapor, 2012 yılından bu yana tüm AB üye ülkelerinde eğitim ve öğretim alanında Birliğin 2020 hedefleri çerçevesinde gelinen noktayı değerlendiriyor. 

AB Konseyi tarafından 2015 yılı sona ermeden kabul edilmesi öngörülen taslak rapora buradan ulaşılabilir.