İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 EYLÜL 2015

AB GÜNDEMİ

  • AB ve ABD arasındaki Veri Koruma Şemsiye Anlaşması için Mart 2011 tarihinden beri yürütülen müzakereler tamamlandı. Söz konusu anlaşmanın AB ve ABD arasında veri güvenliğine ilişkin yasal uygulama alanında işbirliğini güçlendirmesi amaçlanıyor. Bu anlaşma, AB ve ABD arasında terör suçları dâhil, suç sayılan fiillerin önlenmesi, tespit edilmesi, soruşturulması amacıyla paylaşılan tüm kişisel veri bilgilerini (isim, adres, sabıka kaydı) kapsıyor. Anlaşmanın veri transferinde hukuka uygunluk açısından tedbir ve garantiler sağlaması öngörülüyor. Veri Koruma Şemsiye Anlaşması ile veri korunması alanında AB ve ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek, vatandaşların temel haklarının daha iyi korunmasına ve karşılıklı olarak güvenin yeniden oluşturulmasına katkı sağlanması bekleniyor. Bu anlaşma ile ayrıca, veri güvenliği alanında diyaloğun artırılarak, AB ve ABD’nin daha etkin bir şekilde terörle mücadele etmesi öngörülüyor. Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB ve ABD’nin yetkili kurumlarının onayı bekleniyor. 

  • AB’de tüm çiftlik hayvanlarının ve bu hayvanların ürünlerinin klonlanması ve AB üye ülkeleri arasında ithalatının yasaklanması hakkındaki mevzuat tasarısına ilişkin rapor,  AP’de 8 Eylül 2015 tarihinde yapılan oylamada kabul edildi. Raporda, 2008 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA (European Food Security Authority) tarafından yayımlanan bulgulara yer veriliyor. EFSA, klonlama oranlarında verimliliğin düşük olduğunu belirtiyor (büyükbaş hayvanlarda yüzde 6 ila 15 arası ve domuzlarda yüzde 6). Konuyla ilgili olarak AP üyeleri, AB yetkililerinin klonlanmış hayvan ürünlerinin AB’ye ihracatında bir sertifikasyon sistemi geliştirmesini önerdi.

    2008 yılında Eurobarometre tarafından yapılan bir ankete göre, Avrupalı tüketicilerin yüzde 84’ü hayvan klonlamanın uzun vadede etkilerinin bilinmediğini ve yüzde 61’i ise söz konusu uygulamanın ahlaki açıdan yanlış olduğunu dile getirmişti.  

  • BM tarafından suyun bir insan hakkı olduğu yorumu AB’de yasallaşma yolunda ilerliyor. Bilindiği gibi, Right2water, 2013 yılında Avrupa Komisyonuna sunulan ilk Avrupa Vatandaş Girişimi olmuştu. Girişimin Komisyon tarafından gündeme alınabilmesi için en az 1 milyon AB vatandaşının imzasının toplanması gerekiyordu. Nitekim 1,9 milyon imza ile gündeme gelen  AB’nin ilk vatandaşlık girişimi, 8 Eylül 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosunda ele alındı. Üye ülkelere yönelik çağrı niteliğinde onaylanan ilke kararı ile temiz suya erişimin AB genelinde yasal güvenceye alınarak temel insan hakkı olması çağrısı yapıldı.

    Kararda üzerinde durulan bir diğer konu, önümüzdeki dönemde düzenlenecek iki uluslararası zirve. Bunlar; 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihinde Paris’te düzenlenecek ve yeni iklim değişikliği anlaşmasının imzalanması öngörülen 21’inci Taraflar Konferansı ile 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında New York’ta düzenlenecek yeni sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirleneceği BM Zirvesi. Kararda, gerek yeni iklim rejiminde gerekse yeni sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına, gelişmekte olan ülkelerdeki altyapıların iyileştirilmesine ve etkili su yönetimi mekanizmalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kuralların geçerli olması çağrısı yapılıyor. AP üyeleri girişimin Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilmesini, AB’nin, kendi vatandaşları nezdinde itibarı açısından önemli bir demokrasi hareketi olarak görüyor.