İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 EYLÜL 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

2015 ve 2016’da Akdeniz Yoluyla Avrupa’ya 850 Binden Fazla Göçmen İltica Edecek

BM’nin 8 Eylül 2015 tarihinde yaptığı açıklamada bu yıl ve gelecek yıl toplam 850 binden fazla göçmenin Akdeniz’i geçerek AB’ye iltica etmeye çalışacağının tahmin edildiğine dikkat çekildi. Bu sayının 2015’te yaklaşık 400 bini aşması ve 2016’da  450 bini bulması bekleniyor.  BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Avrupa’daki göçmen krizine karşı bir plan geliştirilmesi kapsamında hazırladığı raporda, göçmen sayısındaki artışın göz önüne alınarak acilen daha kapsayıcı iltica politikaları izlenmesi gerektiğini belirtti.

UNHCR’ye göre, Haziran 2015-Aralık 2016 dönemi itibarıyla Avrupa’da mülteci krizinden etkilenen ülkeler için (Belçika, Bosna Hersek, GKRY, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Malta, Sırbistan, İspanya, Makedonya ve Türkiye) 30,5 milyon dolar mali kaynağa ihtiyaç bulunuyor. UNHCR’nin raporuna buradan ulaşılabilir. 

Deniz Yoluyla Avrupa’ya Göç (kişi)

Deniz Yoluyla AB’ye Göçün Ülkelere Göre Dağılımı (yüzde)

Kaynak: UNHRC, UNCS