İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 EYLÜL 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

Dünyada AB

AB İstatistik Ofisi Eurostat tarafından Eylül 2015 tarihinde “Dünyada AB” başlığı ile bir rapor yayımlandı. Söz konusu raporda AB ile AB üyesi olmayan 15 G20 ülkesi nüfus, yaşam koşulları, eğitim, işgücü piyasaları, sanayi ve ticaret, hizmetler, araştırma, iletişim, ulaştırma, tarım, çevre ve enerji alanlarında karşılaştırılıyor.

2013 yılında AB, 506 milyon nüfusu ile dünya nüfusunun yüzde 7’den fazlasını oluştururken, dünya GSYİH’sinin yaklaşık dörtte birine (yüzde 23,7) sahipti. Dünya GSYİH sıralamasında AB’yi ABD (yüzde 22,2), Çin (yüzde 12,1) ve Japonya (yüzde 6,5) takip ediyor. ”Dünyada AB” raporunun özetine buradan, raporun tamamına buradan ulaşılabilir.

 

                                  Çeşitli Göstergeler İtibarıyla AB ve Başlıca Ülkeler