İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-23 KASIM 2013

AVRUPA KOMİSYONU “2013 AB ENDÜSTRİYEL AR-GE YATIRIM SKOR TAHTASI” RAPORUNU YAYINLANDI

Dünya çapında Ar-Ge’ye yönelik yapılan yatırımlar 2012 yılında yüzde 6,2 oranında arttı. 2011 yılına göre, Avrupa şirketlerinin yüzde 6,3 oranında daha fazla Ar-Ge yatırımında bulundukları tespit edildi. Ancak Amerikan şirketlerinin Ar-Ge’ye yönelik yaptıkları yatırımların yüzde 8,2 oranında artmasıyla birlikte ABD bu alanda lider olmaya devam ediyor. Nitekim yapılan sıralamada, 2 bin şirketten 658’inin Amerikalı, 527’sinin Avrupalı, 353’üncüsün Japonyalı ve diğer 462’sinin de başka ülkelerden olduğu gözlemleniyor.

Raporda dikkat çekilen bir diğer husus da, AB üye devletleri arasında da bazı farklıklar bulunmasıdır. AB’de en çok Ar-Ge yatırımında bulunan ülkelerin başında Almanya, Fransa ve İngiltere yer alıyor. Ancak geçtiğimiz bir yıl içinde, Almanya Ar-Ge yatırımlarını yüzde 11,6 oranında artırırken, İngiltere’de bu oran yüzde 0,5’lik, Fransa’da ise yüzde 2,3’lük bir artış ile sınırlı kalmıştır. Ar-Ge yatırımlarında 2011 yılı içinde artış kaydeden diğer ülkeler arasında, İtalya (yüzde 18,3), İrlanda (yüzde 10,7), Hollanda (yüzde 7,7) ve İsveç (yüzde 6,7) yer alırken, Finlandiya (yüzde -10,3), Danimarka (yüzde -3) ve İspanya (yüzde -2,1) düşüş kaydetti.

Sektör bazında incelediğimizde, AB’de özellikle otomotiv ve oto parçaları sektöründe Ar-Ge yatırımlarında önemli artışlar kaydedildiği gözlemleniyor. Bu yatırımların sonucunda örneğin Almanya’nın Volkswagen’i, sıralamada lider konumuna geçti. Ar-Ge yatırımları açısından, otomotiv ve oto parçaları sektörünün yanı sıra, endüstri mühendisliği, havacılık ve uzay sanayisinde de AB, ABD’den daha iyi bir performans sergiliyor. Bilgi ve iletişim teknolojiler sektörünü incelediğimizde ise, AB, yazılım ve bilgisayar hizmetlerinde iyi bir performans sergilerken, donanım alanındaki performansının düştüğü gözlemleniyor. Geçtiğimiz son 10 yıl içinde, ABD’nin ise giderek sağlık ve bilgi ve iletişim teknolojileri gibi Ar-Ge ağırlıklı sektörlere yöneldiği dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı sırlamada Türk şirketleri de yer alıyor. Raporda yer alan Türk şirketleri şöyle: Koç (614’üncü sıra), Ford Otomotiv (1248), TOFAŞ (1290), Vestel Elektronik (1360), İpek Doğal Enerji Kaynak ( 1827) ve KVK Teknoloji Ürünleri ve Ticaret (1917).

Söz konusu rapora, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html internet adresinden ulaşılabilir.