İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-23 KASIM 2013

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı için müzakerelerin ilk turu tamamlandı

AB ve ABD arasında öngörülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın müzakerelerin ikinci turu 11 ve 15 Kasım 2013 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşti. Bilindiği üzere, Ekim ayında yapılması öngörülen görüşmeler “ABD hükümetinin kapanması” nedeni ile Kasım ayına ertelenmişti. AB müzakere heyet başkanlığını Ignacio Garcia Bercero, ABD’ninkini ise Dan Mullaney’in yönettiği görüşmelerde taraflar öncelikli olarak hizmet, enerji ve hammadde ticaretinin serbestleştirilmesi ve karşılıklı yatırımların önündeki engellerin kaldırılması konularını müzakere ettiler.

Müzakerelerin ilk iki gününde kapsamlı olarak hizmet sektörü ve yatırımlar görüşüldü. Hizmet sektörü kapsamında, öncelikli olarak sınır ötesi hizmetler, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve elektronik alanda ticaret gibi konuları ele alındı. İlerleyen haftalarda finans hizmetlerinde düzenleyici işbirliğinin güçlendirmesine ilişkin tekrar görüşme kararı alındı. Yatırım konularında ise, yatırımların serbestleştirilmesi ve yasal korunması gibi hususlar üzerinde duruldu. Taraflar ayrıca, enerji ve hammaddenin yanı sıra ticaret önündeki teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı engelleri, düzenleyici tutarlılık ve şeffaflık konularını ele aldılar. 16 ve 20 Aralık 2013 tarihleri arasında Washington’da düzenlenmesi öngörülen müzakerelerin üçüncü turunda başka sektörlerin de uyum düzeyinin incelenmesi bekleniliyor.