İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-23 KASIM 2013

7’nci Çevre Eylem Programı’nın yılsonunda yürürlüğe gireceği açıklandı

Avrupa Komisyonu’nun 29 Kasım 2012 tarihinde sunduğu AB’nin, 2014-2020 dönemini kapsayacak ve çevre politikasına yön verecek yeni Çevre Eylem Programı (ÇEP), 24 Ekim 2013 tarihinde AP’nin onayını almıştı. 7 Kasım 2013 tarihinde ise AP ve Konsey’in ortak kararı olarak kabul edilen yeni program, 15 Kasım tarihli ECOFIN Toplantısı’nda da resmi olarak kabul edildiği açıklandı. Avrupa Komisyonu, yeni programın yılsonuna kadar yürürlüğe gireceğini belirtiyor.

“Gezegenimizin Limitleri Dâhilinde, Daha iyi Yaşam” (Living well, within the limits of our planet) başlıklı programda önümüzdeki altı yıllık dönem için dokuz öncelik sunuluyor. Bunlar; çevre koruma, kaynakların verimli kullanılması ve düşük karbon ekonomisi, sağlık üzerinde oluşabilecek çevresel tehditlerden korunma, politikaların uygulama süreçlerinin geliştirilmesi, AB vatandaşlarının bilgilendirilmesi, çevre ve iklim konularına yatırımların temini, çevresel entegrasyon, sürdürülebilir şehirler ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasıyla beraber uluslararası müzakerelerde etkinliğin artırılması olarak açıklanmakta.

AP ve Konsey metnine http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00064.en13.pdf  internet adresinden ulaşılabilir.