İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EKİM 2015

HAFTANIN HABERİ

Avrupa Komisyonu, Yeni Ticaret ve Yatırım Stratejisini Açıkladı

Avrupa Komisyonu, 14 Ekim 2015 tarihinde, “Herkes için Ticaret: Daha Sorumlu Bir Ticaret ve Yatırım Politikasına Doğru” başlığı altında AB’nin yeni ticaret ve yatırım stratejisini açıkladı. Yeni strateji, ticaret politikasının daha etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve Avrupa değerlerinin yansıtılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu da ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesinde daha sorumlu bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından stratejiye ilişkin yapılan açıklamada stratejinin, AB’nin ticaret politikasının daha etkin olması için hizmetlerin, e-ticaretin ve çalışanların (özellikle uzmanların, üst düzey yöneticilerin ve hizmet tedarikçilerinin) serbest dolaşımının öne çıktığı ve katma değer zincirine dayalı ekonominin sunduğu yeni koşulların dikkate alınarak hazırlandığı vurgulandı. Tüm bunların yanı sıra, Avrupa Komisyonu tarafından, tüketicilerin, çalışanların ve KOBİ’lerin, AB’nin yeni pazarlara açılma sürecinden azami fayda sağlayacakları bir ticaret politikasının yürütülmesine özen gösterileceği belirtildi.

Ticarete dayalı müzakere süreçlerinin daha şeffaf olması adına Avrupa Komisyonu, müzakere edilen tüm ticari anlaşmalara ilişkin kilit belgelerin kamu ile paylaşacağına dair taahhütte bulundu. Bu stratejide önem verilen bir diğer husus ise AB’nin ticaret politikası ile sadece ekonomik ve ticari çıkarların gözetilmesi değil, aynı zamanda Avrupa değerlerinin korunması ve yaygınlaştırılması. Bu bağlamda, AB’nin akdedeceği ticari anlaşmalarda insan hakları, adil ve etik ticaret ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin değerlerin ön planda tutulması; özellikle yolsuzlukla ve çocuk işçiliğiyle mücadeleyle ilgili hükümlerin eklenmesi öngörülüyor.

AB’nin yeni ticaret stratejisinde uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi için DTÖ nezdinde yürütülen müzakerelerin yeninden canlandırılması ön planda tutuluyor.  Bu kapsamda, Doha Turu’nun tamamlanması gerektiği özellikle vurgulanıyor. İkili ve bölgesel anlaşmalara ilişkin olarak, AB’nin stratejik ortakları ile hâlihazırda yürütülen müzakerelerin sonuçlandırılması öncelik teşkil ediyor. Bu kapsamda, ABD ile yürütülen TTYO, Japonya ile yürütülen STA ve Çin ile yürütülen yatırım anlaşmasına yönelik müzakerelerin tamamlanması öne çıkıyor. Bu ülkelerin dışında, ağırlıklı olarak Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Afrika ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik girişimlere de destek veriliyor.

AB’nin yeni ticaret politikasında Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi önemli bir öncelik olarak yer alıyor. Türkiye’ye ilişkin bölümde, Gümrük Birliği’nin kapsamının sadece sanayi ürünleri ile sınırlı kaldığı ve anlaşmazlıkların çözümünde etkili bir mekanizmanın bulunmadığına dikkat çekiliyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle birlikte, Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkeler ile akdettiği STA’lara ortak olma imkânının kolaylaştırmasının da beklendiği ifade ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Komisyonunun açıkladığı stratejide, AB’nin ikili anlaşmalarda devletlerin düzenleme hakkına ilişkin daha fazla kuralı gündeme alacağı da vurgulandı. Avrupa Komisyonu ayrıca TTYO’da olduğu gibi, devlet ve yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde bir Yatırım Mahkemesi Sistemi’nin oluşturulmasını destekleyeceğini açıkladı. Stratejide dikkat çeken bir diğer husus, AB’nin üçüncü ülkeler ile akdettiği anlaşmalarla enerji ve hammaddelere erişimin kolaylaştırılmasının ön planda tutulması. Bu nedenle ticari anlaşmalara enerjiye ve hammaddelere yönelik ayrı bir bölümün eklenmesine önem veriliyor.

Avrupa Komisyonunun açıkladığı yeni ticaret ve yatırım stratejisine buradan ulaşılabilir.