İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 EKİM-8 KASIM 2015

HAFTANIN HABERİ

Avrupa Komisyonu Tek Pazar’a İlişkin Yeni Yol Haritasını Açıkladı

Avrupa Komisyonu, 28 Ekim 2015 tarihinde Tek Pazar'a ilişkin hazırladığı yeni yol haritasını açıkladı. Avrupa Komisyonunun İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Üyesi Elzbieta Bienkowska, vatandaşlara AB projesine duydukları güveni yeniden kazandırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, daha rekabet edebilir bir ekonominin temelini atmak ve AB’nin etkin bir küresel aktör olmasını sağlamak için Tek Pazar’ın tüm potansiyelinin kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonunun İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise, AB Tek Pazarı’nın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin, Avrupa için Yatırım Planı’nın en önemli dayanağını oluşturduğunu kaydetti.

Tek Pazar’ın oluşturulması, Avrupa’nın ekonomik bütünleşme sürecindeki en önemli başarılardan biri olarak kabul ediliyor. Tek Pazar tüketicilere, profesyonellere ve işletmelere önemli avantajlar sağlamış olmasına rağmen, günümüzde kuralların tam olarak uygulanmaması ve yeterince bilinmemesi nedeniyle bazı sorunlar yaşanıyor. Tek Pazar’ın daha iyi işleyebilmesi için bu sorunların ortadan kaldırılması ve günümüzün hızla değişen ekonomik koşullarına uyum sağlayacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Tek Pazar’ın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için üç temel öncelik belirlendi:

- Tüketiciler, profesyoneller ve işletmeler için yeni imkânların yaratılması;

- Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu modernizasyon ve yenilikçiliğin sağlanması;

- Vatandaşların günlük hayatlarına pratik faydaların getirilmesi.

Söz konusu üç öncelik ekseninde uygulanması öngörülen tedbirler arasında şunlar yer alıyor:

- Tüketicinin etkin korunmasının sağlanması; bu kapsamda örneğin başka bir Üye Devletten ürün veya hizmet satın almak isteyen tüketicilerin (doğrudan ya da internet üzerinden) fiyat, satış koşulları ve teslim seçeneklerinde farklı uygulamalara tabii olmamaları için önlemlerin alınması;

- KOBİ’lerin finans kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması;

- KDV’ye yönelik yasal düzenlemelerin basitleştirilmesi;

- Şirket kayıt masrafının düşürülmesi;

- Şirket iflasına ilişkin bir yasal önerinin hazırlanması;

- Fikri mülkiyet haklarına ilişkin yeni kuralların belirlenmesi;

- Şirketlerin tüm yaşam döngüsünde dijital teknolojilerin kullanılmasının teşvik edilmesi;

- Mesleki niteliklerin karşılıklı olarak tanınmasının sağlanması;

- Hizmet sunucularının AB nezdinde dolaşımının kolaylaştırılması amacıyla “hizmet pasaportu”nun geliştirilmesi

- Kamu alımları sürecini daha şeffaf ve etkili kılmak için veri toplanma sistemlerinin iyileştirilmesi, değerlendirme kuruluşları arasında veri ve iletişim ağının oluşturulması.