İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 KASIM 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

Avrupa Komisyonunun AB ve Türkiye ekonomilerine ilişkin gelecek beklentileri ılımlı

Avrupa Komisyonunun 5 Kasım 2015 tarihinde açıklandığı Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’nda, üye ülkeler ve aday ülkelerin yanı sıra potansiyel aday ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin verilere yer veriliyor. Raporda AB geneline ilişkin olarak, çeşitli zorluklara karşın ılımlı toparlanma seyrinin devam edeceği belirtilirken, Türkiye hakkında da benzer yorumda bulunuluyor. Türkiye’de iç talebin büyümenin motoru olduğu,  Türk lirasının değer kaybının ihracatı desteklediği,  kamu finansmanının istikrarlı ve sürdürülebilir olduğu ifade ediliyor.

 

                                                         AB Reel GSYİH (% değişim)

 *Tahmini veriler

 

                                               Türkiye Başlıca Ekonomik Göstergeler 

Kaynak: Avrupa Komisyonu