İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 KASIM 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

AB’de KOBİ’ler Ekonomide Önemli Rol Oynuyor

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde yayımlanan veriler, KOBİ’lerin iş yapıları ve performanslarının çeşitli üye ülkeler arasında karşılaştırmalı analizini ortaya koyuyor. 

Söz konusu analizin ana bulguları şu şekilde sıralanıyor:

- AB’de küçük işletmelerin büyük bölümü bağımsız ve büyük bir işletme grubuna bağlı yapıda değil. Ancak orta ölçekli işletmelerin büyük bölümü bir gruba bağlı. Bu işletmeler daha çok imalat sektörü ve bilgiye dayalı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

- Başka bir işletmeye bağlı KOBİ’ler özellikle Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi küçük ülkelerde istihdam ve yaratılan katma değer açılarından önem taşıyor. Almanya’da KOBİ’ler yaratılan katma değerin yüzde 43’ünü ve istihdamın yüzde 34’ünü oluşturuyor.

- KOBİ’ler hizmetler sektöründe yaratılan katma değerin büyük bölümünü oluşturuyor.

- Birçok üye ülkede bir ana şirkete bağlı KOBİ’ler, bağımsız KOBİ’lere göre uluslararası ticarete daha açıklar; ancak, uluslararası şoklara da daha fazla maruz kalıyorlar.

                                                               

                                                                  KOBİ'lerin Sınıflandırılması

AB’de KOBİ’lere ilişkin istatistikler hakkında detaylı verilere buradan ulaşılabilir.

            KOBİ’lerin Sayı, Çalışan Sayısı ve Brüt Katma Değer Açısından Toplam İşletmeler İçindeki Payı (2012)