İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2015

HAFTANIN HABERİ

Tek Çözümleme Mekanizması Yürürlüğe Giriyor

Avrupa Komisyonu 30 Kasım 2015 tarihinde yaptığı açıklama ile Bankacılık Birliği’nde ikinci önemli adımı teşkil eden Tek Çözümleme Mekanizması’na (TÇM) ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın üye ülkeler tarafından onaylanmış olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. 21 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte, Avro Alanı’nda mali sorunlar yaşayan bankalara yönelik, bu yıl kurulmuş olan Tek Çözümleme Kurulu işler hale gelecek ve Tek Çözümleme Fonu (TÇF) da Avro Alanı’ndaki ulusal fonlarla finanse edilmeye başlanacak. Tek Çözümleme Kurulu banka çözümlemelerine ilişkin tam yetkisini ise 1 Ocak 2016’dan itibaren kullanmaya başlayacak. Böylece TÇM kapsamında Bankacılık Birliği’nde bulunan AB çapında ya da ulusal olarak faaliyet gösteren bankaların tam ve zamanında çözümlenmesi sağlanacak.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ve Avrupa Komisyonu’nun Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği’nden Sorumlu Üyesi Jonathan Hill’in Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantılarında birçok kere hatırlatmasını takiben Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, TÇM’ye dâhil olan üye ülkelerin 24 Kasım 2015 tarihine kadar onaylama sürecini tamamlamaları çağrısında bulunmuştu. Juncker aynı zamanda, Bankacılık Kurtarma ve Çözümleme Yönergesi’ni mevzuatına aktarmamış olan 9 ülkeden bunu bir an önce gerçekleştirmelerini ve 13 ülkeden de Mevduat Garanti Mekanizması’na ilişkin Yönergeyi iç mevzuatlarına aktarmalarını istedi.

Hâlihazırda, anlaşmayı onaylayan 16 üye ülke (Avusturya, Belçika, GKRY, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Letonya, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya) bütün katılımcı ülkelerin yüzde 93’ünü oluşturuyor.

TÇM’ye ilişkin tüzük, Bankacılık Birliği’ne katılan üye ülkelerin çözümleme çerçevesini oluşturuyor. Bu kapsamda TÇF’nin bankacılık sektöründen fonların katkılarıyla 8 yıllık bir süre içinde kurulması öngörülüyor. Üye ülkeler, bu fonların TÇF’ye aktarılması ve hükümetlerarası anlaşma ile zaman içinde kullanılmasına ilişkin kuralların belirlenmesi üzerine anlaşmaya varmışlardı. Hükümetlerarası anlaşma Mart 2014’te üye ülkeler ve AP tarafından varılan uzlaşının bir parçasını oluşturuyor.