İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 KASIM-6 ARALIK 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

AB Ekonomisinin Küreselleşme Düzeyine İlişkin Veriler Açıkladı

AB istatistik kurumu Eurostat’ın 1 Aralık 2015 tarihinde açıkladığı veriler AB ekonomisinin uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve istihdam olmak üzere, 3 alanda küreselleşme düzeylerini ortaya koyuyor. AB’nin uluslararası ticarete ilişkin yıllar itibarıyla gösterdiği gelişimin ortaya koyulduğu bölümde açıklanan verilere göre, 2009’da azalış gösteren AB’nin ithalat ve ihracatı daha sonra kademeli olarak artış kaydetti. 2014’te ithalat GSYİH’nin yüzde 40’ına, ihracat GSYİH’nin yüzde 43’üne ulaştı. AB’nin dış ticaret verileri üye ülkelerin dışa açık ekonomilere sahip olduklarını, ithalat ve ihracatlarının ise GSYİH’nin önemli bir bölümünü oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Doğrudan yabancı yatırımlara  (DYY) ilişkin veriler ise AB’nin AB dışı ülkelere göre net yatırımcı konumunda olduğunu gösteriyor.

AB ekonomisinin küreselleşme düzeyine ilişkin verilere buradan ulaşılabilir.

 

                       Yıllar İtibarıyla AB’nin İthalat ve İhracatının GSYİH’ye Oranı (2002-2014)