İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ARALIK 2015

HAFTANIN HABERİ

AB Yeni Havacılık Stratejisi’ni Açıkladı

Avrupa Komisyonu tarafından havacılık sektöründe rekabeti artırmak amacıyla belirlenen AB’nin yeni Havacılık Stratejisi 7 Aralık 2015 tarihinde açıklandı. Söz konusu strateji, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in açıkladığı Avrupa İçin Yatırım Planı çerçevesinde yürütülüyor.

Yeni Havacılık Stratejisi ile bir Komisyon tebliği, Havacılık Güvenliği Tüzüğü’nde değişikliğe gidilmesine dair bir öneri ve AB çapında üçüncü ülkelerle yapılacak hava taşımacılığına yönelik anlaşmaların imzalanmasını içeren bir öneri paketi ile önümüzdeki yıllardaki faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir eylem planı sunuluyor. Böylece AB havacılık sektörünün gelişimine yardımcı olacak diğer sektörel çalışmaların ve havacılık sektörüne ilişkin yeni iş imkânlarının artırılması hedefleniyor. Strateji kapsamında ayrıca AB havacılık sektörünün rekabet edebilirliğini artırmak adına ilk defa kapsamlı bir yol haritası çiziliyor. Daha önce tasarlanan stratejilerle karşılaştırıldığında daha bütüncül bir yaklaşımı içeren yeni strateji çerçevesinde sunulan öncelikler şu şekilde:

- AB’nin uluslararası havacılık alanında önde gelen küresel bir aktör olması: Bu öncelikle AB havacılık sektörünün büyüyen pazarlarda yerini alması amaçlanıyor. Bu bağlamda AB’nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı anlaşmaların ön planda olması bekleniyor.

- Sektörde büyümeyi engelleyen unsurların ortadan kaldırılması: AB havacılık sektörünün büyümesinin önündeki başlıca engeller; kapasite ve verimlilik olarak açıklanıyor. Bu çerçevede, AB hava sahasının farklı bölgelere ayrılmasından dolayı ötürü ortaya çıkan kaybın yaklaşık 5 milyar avro tutarında olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak, mevcut sistemin 50 milyon ton karbondioksit salınımına neden olduğu açıklanıyor. Kapasite sorunlarının ise AB havaalanlarına toplamda 818 bin iş olanağını engellediği ifade ediliyor. 

- Yüksek AB standartlarının korunması: Stratejide, AB güvenlik kurallarına ilişkin yüksek standartların korunması talep ediliyor.

- İnovasyon, dijital teknolojiler ve yatırımlarda ilerlemenin kaydedilmesi: Stratejide, bu alanda özellikle insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin yeni bir hukuki çerçevenin hazırlanması öngörülüyor. Komisyon, söz konusu alanda Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) ile birlikte hareket etmeyi hedefliyor.

Strateji kapsamında ayrıca, üçüncü ülkelerle imzalanacak anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ile yakın işbirliğinin kurulacağı açıklandı. AB ile Türkiye arasında 2010 yılında havacılık alanında Yatay Anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma ile Türkiye’nin AB havacılık sistemine olan entegrasyonunun önündeki engellerin kaldırılmasının yanı sıra ülkenin Avrupa Tek Hava Sahası’na katılımı ve EASA ile işbirliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.