İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ARALIK 2015

TÜRKİYE-AB GÜNDEMİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye-AB gündemindeki önemli haber başlıklarının detayları şu şekilde:

Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

Reform Eylem Grubu’nun 3’üncü toplantısı 11 Aralık 2015 tarihinde Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlığında, AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda vize serbestisi diyaloğu ve siyasi reformlar ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Toplantıda, gündeme getirilen ve 29 Kasım 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi’nin, Türkiye-AB ilişkilerinde güven unsurunun temini için önemli olduğu belirtildi.

Vize serbestisi diyaloğu kapsamında, Ekim 2016 öncesinde Türkiye olarak yapılması gereken operasyonel tedbirler ele alındı. 10 Aralık 2015 tarihinde 64’üncü Hükümet tarafından açıklanan Eylem Planı kapsamında yer alan bu tedbirlerin yanı sıra vize muafiyeti için gerekli olan yasal süreçlerin de tamamlanması görüşüldü. Toplantıda ayrıca AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nın güncelleneceğinin ve 2016 yılının “Reform ve AB Odaklı Yıl” olacağının altı çizildi.

Toplantının ikinci gündem maddesi olan siyasi reformlar kapsamında Türkiye olarak “Yargı ve Temel Haklar” ve “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” fasıllarında açılış kriterlerinin karşılandığı vurgulandı. Bu çerçevede söz konusu iki fasıl üzerindeki çalışmaların tüm hızıyla devam edeceği mesajı verilen toplantıda, siyasi reform sürecinin bu çalışmalara ivme kazandıracağı belirtildi.  Toplantıda, yargı alanında Yargı Reformu Stratejisi’nin, temel hak ve özgürlükler alanında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın uygulanma sürecinin ve vize serbestisi süreci paralelinde yürütülen adalet, özgürlük ve güvenlik konularına ilişkin çalışmaların tüm kararlılıkla devam ettirileceği açıklandı. Ayrıca toplantıda sınır güvenliği alanında gündemde olan Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı değerlendirmeye alındı.

Toplantıda göç konusunun ise AB-Türkiye ilişkilerini belirleyen temel gündem maddesi olarak ele alınmaması gerektiği ifade edildi.

AP Üyesi ve Türkiye Raportörü Kati Piri Türkiye’de Temaslarda Bulundu

AP Üyesi ve Türkiye Raportörü Kati Piri 7-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Raportör Piri, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Raportör Piri, müzakere sürecinin hızlandırılmasının her iki tarafın yararına olacağını ifade etti. Türkiye’nin sadece AB’nin stratejik ortağı olmadığını aynı zamanda AB’ye katılım sürecinde olan bir ülke olduğunu belirten Piri, vize sürecinin ve “Ekonomik ve Parasal Politika” faslının müzakerelere açılmasının ilişkilerde yeni fırsatlar yaratacağını söyledi. Piri, ikili ilişkilerin sadece enerji veya güvenlik konularına dayalı olmadığını, hukukun üstünlüğü gibi AB’nin temel değerlerine uygunluğun daha önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile AB arasında daha sağlam ve daha derin diyaloğun tesis edilmesinin her iki tarafın da çıkarına olacağını belirten Piri, hem AB’nin hem de Türkiye’nin birbirlerine birçok konuda ihtiyacı olduğunu belirtti. Türk vatandaşlarına getirilecek vize muafiyetinin, Türkiye’nin AB’ye yakınlaşmasına katkı sağlayacak somut bir adım olduğunu vurgulayan Piri, AB’nin, Balkan ülkelerine vize uygulamasını kaldırdığını ve Türkiye için de bu fırsatın değerlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Piri, yeni kurulan 64’üncü Hükümetin açıkladığı reform paketinin AB üyeliği yolunda önemli olduğunu ifade ederken, reformların uygulama süreçlerinin ve içeriğinin AB’ye uyumlu olması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide Türkiye’de

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide 8-9 Aralık 2015 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel Danışman Eide, BM İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen müzakere sürecini değerlendirmek üzere Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

AB’den Türkiye ve KKTC’ye Yönelik Farklı Paketlerde Mali Destekler Onaylandı

AB tarafından 11 Aralık 2015 tarihinde Türkiye’ye ve KKTC’ye mali yardım paketleri onaylandı. Buna göre, Batı Balkanların ve Türkiye’nin reform sürecine ve bölgesel işbirliği çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2015 yılı için toplam 1 milyar avroluk mali yardım öngörülüyor.

AB bütçesinden, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına destek sağlamak adına ayrılan 32 milyon avroluk yardım paketinde ise KKTC halkının AB’ye daha fazla yakınlaşmasının amaçlandığı ifade edildi. Avrupa Komisyonunun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Corina Cre?u yaptığı açıklamada, bu hedefe paralel bir açıklama getirirken, Temmuz ayında Ada’ya gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, her iki tarafın güven ortamında birbirlerine yaklaşmasının önemli olduğunu açıkladı.

AB Bakanlığı “Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu” Başlıklı bir Kitapçık Yayımladı

29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi’nde gündeme gelen geri kabul ve vize serbestisi konularına ilişkin değerlendirmeler AB Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu” başlıklı kitapçıkta ele alınıyor. AB Bakanlığı tarafından 8 Aralık 2015 tarihinde açılanan ilgili çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.