İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 ARALIK 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

Genişleme Politikası Kapsamındaki Ülkelere İlişkin İstatistikler

Genişleme politikası kapsamındaki ülkelerin temel ekonomik göstergelerini içeren el kitabının güncellenmiş baskısı, AB istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımladı.

2014 yılı verilerine göre, genişleme politikası kapsamındaki ülkeler arasında en yüksek kişi başı ortalama milli gelire sahip ülkenin 7.819 avro ile Türkiye olduğu; Türkiye’yi 5.436 avro ile Karadağ ve 4.635 avro ile Sırbistan’ın takip ettiği görülüyor. 2014 yılında genişleme politikası kapsamındaki ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke yüzde 3,8 ile Makedonya olurken, Makedonya’yı yüzde 2,9 ile Türkiye ve yüzde 2,1 ile Arnavutluk takip ediyor.

Genişleme politikası kapsamındaki ülkelerin demografi; istihdam piyasası, gelir dağılımı ve eğitim; ekonomi ve maliye; tarım; sanayi ile ulaştırma, atık ve enerji verilerini içeren el kitabına buradan ulaşılabilir.

 

                             Genişleme Politikası Kapsamındaki Ülkelere İlişkin İstatistikler