İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ARALIK 2015

AB GÜNDEMİ

 • Avrupa Komisyonu, 14 Aralık 2015 tarihinde, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarının, AB’nin büyümesine, yatırım planına ve Komisyonun önceliklerine katkılarını konu alan bir rapor yayımladı. Raporda, Üye Devletlerle yürütülen Ortaklık Anlaşmaları ve programlara ilişkin sonuçlar ve her bir üye ülkeye özgü temel sorunlar konusunda yürütülen müzakerelerin sonuçları yer alıyor.

  2014-2020 dönemi için yenilenmiş olan Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonları, Ar-Ge, dijital teknolojiler, düşük karbon ekonomisi ve KOBİ desteği olmak üzere, büyüme yaratan dört anahtar sektör üzerine yoğunlaşıyor. Avrupa Sömestri ve ülkeye özel tavsiyeler ile uyumlu ve uygulamaya yönelik yapısıyla Avrupa Yatırım Fonları, kaliteli projelerin gelişimi için doğru koşulların yaratılmasını, işletmelerin büyümesini ve insanların günlük hayatının iyileştirilmesini sağlayarak, Avrupa’da yeni bir başlangıca öncülük edilmesini hedefliyor.

  Avrupa Komisyonunun İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (ESI) ile Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’nun (EFSI) birleştirilmesi konusunda, ellerinde büyük bir potansiyel olduğunu belirtirken, yerel ve bölgesel otoritelerin mevcut potansiyelin farkında olmadıklarını ifade etti. Üye ülkelerin bu yeni fırsatlardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri amacıyla Avrupa Komisyonunun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Corina Cretu ile birlikte çalışacaklarını söyleyen Katainen, yakın zamanda fonların ana esaslarını kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

  Komisyon Üyesi Cretu, ulusal ve bölgesel yatırımlara yönelimin azaldıkça, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları’na olan ihtiyacın artış gösterdiğini vurgularken, fonların etkin bir biçimde yönetilmesi ve bu fonlara yatırım yapılması konusunun artık üye ülkelerin tasarrufunda olduğunu söyledi.

  İlgili rapora buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Komisyonu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 14 Aralık 2015 tarihinde alınan kararla Yunanistan’daki iltica taleplerine cevap vermek amacıyla 20 bin ilave kabul merkezinin kurulmasına ilişkin bir plan üzerinde anlaştı. Söz konusu planın, özel sektörün konut ve yerleşim faaliyetlerine sağlanacak mali destek yoluyla gerçekleştirilmesi ve ayrıca Komisyonun, 2016 yılı AB bütçesinden bu amaçla 80 milyon avro sağlaması öngörülüyor. Söz konusu anlaşma, Yunanistan ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında 25 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Batı Balkanlar Liderler Zirvesi’nde verilen taahhüdün ardından geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Avrupa Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva,  Komisyonun Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu belirterek söz konusu planın sığınma yeri arayan ailelere barınak sağlayacağını ve Komisyonun önümüzdeki dönemde mülteci krizine kalıcı bir çözüm bulunması için elindeki tüm araçları kullanacağını vurguladı.

  Bu çerçevede Avrupa Komisyonunun, AB bütçesinden BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine, Yunanistan’daki iltica taleplerinin karşılanması amacıyla kapasitenin artırılması için yardım sağlanması öngörülüyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği daha önce Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adalarında bulunan ve halen kullanılmakta olan tesislerinin iyileştirilmesine destek sağlamıştı. 2015 ile 2016 yıllarında, AB bütçesinden mülteci krizine ayrılan toplam finansman 10 milyar avroya ulaştı. Söz konusu program kapsamında AB üye ülkelerinde yaşanan mülteci krizine ve mültecilerin çıkış ülkeleriyle, transit geçtikleri ülkelerdeki sorunlara yönelik olarak 2016’da, AB bütçesinden 4 milyar avronun üzerinde bir tutarın ayrılması öngörülüyor. 

 • Katılım müzakerelerine resmen 21 Ocak 2014 tarihinde başlayan Sırbistan, 14 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’de toplanan İkinci Katılım Konferansı ile Mali Kontrol başlıklı 32’nci fasıl ile Diğer Konular (Madde 1: Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi) başlıklı 35’inci faslı müzakereye açtı. 2016 yılının ilk yarısında ise müzakerelerde öncelikli fasıllar olarak belirlenen Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 23 ve 24’üncü fasılların müzakereye açılması öngörülüyor.

  Sırbistan’ın müzakere sürecinde Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ayrılan 35’inci fasla, en az 23 ve 24’üncü fasıllar kadar önem veriliyor. Bu fasılda Belgrad’ın AB arabuluculuğunda sürdürülen diyalog kapsamında Kosova ile 25 Ağustos 2015 tarihinde varılan anlaşmalardan Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına yönelik anlaşmayı ve normalleşmeye yönelik Nisan 2013 tarihli anlaşmanın polis, adalet ve sivil koruma da dâhil ana unsurlarının uygulanması konusunda üzerine düşeni yapması gerektiği belirtiliyor. Bu fasılda Sırbistan’dan beklenen ise Kosova ile ilişkilerini kademeli olarak kapsamlı şekilde normalleştirmesi. Sırbistan’ın bu fasıl kapsamında belirlenen geçici hedeflere (interim benchmarks) ulaşmadaki performansı Komisyon ve Yüksek Temsilci tarafından değerlendirilerek, yılda en az iki kez hazırlanacak olan raporlar aracılığıyla Konsey’e iletilecek.