İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 ARALIK 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

2015 İnsani Gelişme Raporu Açıklandı

2015 İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 13 Aralık 2015 tarihinde açıklandı. 2015 İnsani Gelişme Raporu’nda Türkiye, yüksek insani gelişme kategorisinde yer alırken geçen yıla göre iki basamak gerileyerek 72’nci sırada konumlanıyor.  

2015 yılında “İnsani Gelişme için İş” temasıyla yayımlanan İnsani Gelişme Raporu, çalışma kavramına ve çalışmanın daha nitelikli bir yaşama olan katkısına odaklanırken, çalışma kavramının insani gelişme açısından kritik önemine vurgu yapıyor. Dünyada 7,3 milyar insandan 3,2 milyarının çalıştığı; diğer insanların ise ücretsiz bakım hizmetleri ile yaratıcı ve gönüllü çalışmalarla uğraştığı belirtilen Raporda, aynı zamanda ücretli ve ücretsiz işler arasındaki dengesizlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin insani gelişme üzerine etkileri de analiz ediliyor. Raporda, çalışmanın hem insanların hayatlarını sürdürmelerini hem de ekonomik olarak güvende olmalarını sağladığı belirtilirken, aynı zamanda adil ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında da büyük önem taşıdığının altı çiziliyor.

Genç işsizliğinin de ele alındığı Raporda, 2015 yılında dünyada 74 milyon gencin işsiz olduğu belirtilirken, 2008 yılında yaşanan mali kriz ve küresel etkileri nedeniyle olumsuz etkilenen genç işsizliği oranlarının kriz sonrası dönemde de devam ettiği vurgulanıyor. 

2015 İnsani Gelişme Raporuna buradan ulaşılabilir. 

 

   Tablo: Dünyada Bölgelere Göre Genç İşsizlik Oranları