İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 ARALIK 2015

İSTATİSTİKLERLE AB

AB’de Yenilenebilir Enerji Tüketimi 2013 Yılında Artmaya Devam Etti

Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Çevre Ajansı’nın 21 Aralık’ta yayımlanan verilerine göre, 2005-2013 yılları arasında AB genelinde enerji tüketiminin azaldığı ve bu azalma oranının yıllık yüzde 0,9 olarak kaydedildiği belirtiliyor. Buna karşın, AB’nin 28 üye ülkesinde enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı 2013 yılında yüzde 15’e yükseldi. Bu oran, AB’nin 2020 yılı için öngördüğü bağlayıcı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hedefine (yüzde 20) yüzde 75 oranında yaklaşıldığını gösteriyor.

2005-2013 yılları arasında, 28 AB üye ülkesinde yenilenebilir enerji payı ulaştırma sektöründe yüzde 5,4’e yükselmiş durumda. Bu oran 2005 yılında yüzde 1,4, 2010 yılında yüzde 4,8 ve 2012 yılında 5,1 idi (Bkz. Çizelge 1).

AB üye ülkelerinde, aynı yıl aralığında yenilenebilir enerji artışının en fazla olduğu ülkeler yüzde 11,6 artış ile İsveç ve Danimarka oldu. İki ülkeyi yüzde 10,9 ile İtalya, yüzde 9,6 ile Bulgaristan ve yüzde 8,7 ile Avusturya izledi. AB-dışı ülkelere bakıldığında, enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payları, 2012 yılı verilerine göre İzlanda’da yüzde 76, 2013 yılı verilerine göre Norveç’te yüzde 65,5 olarak kayda geçti. Türkiye’de enerji kaynağı belirtilmemekle birlikte, 2011 yılı verileri kullanılarak yenilenebilir enerji oranı yüzde 12 olarak belirtiliyor.

2013 yılında ayrıca Lüksemburg, İngiltere ve Hollanda hariç 25 AB üye ülkesi, AB’nin Yenilenebilir Enerji Yönergesi (RED) uyarınca bağlayıcı olan hedeflere ulaşmış durumda. Danimarka, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, Hollanda ve İspanya hariç 21 AB üye ülkesinin ise ulusal planların üzerinde bir grafik çizdiği belirtiliyor (Bkz. Çizelge 2’de AB-28 genel durum görülebilir).   

2013 verilerine göre, hidro-elektrik, AB genelinde yüzde 42’lik bir oranla enerji üretiminde baş sırada yer alırken, hidro-elekriği yüzde 27 oran ile rüzgar, yüzde 10 ile güneş enerjisi takip ediyor.

Avrupa Çevre Ajansı verilerine buradan ulaşılabilir. 

 

Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı