İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 ARALIK-10 OCAK 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

 Dünyada Rakamlarla 2015 Yılı

2015 yılında dünyada uluslararası politika alanında önemli adımlar atıldı. Bunların başında yeni sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması geliyor. 2015 yılının önemli gelişmeleri ışığında başta Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli kurumların verileri, bölgesel ve küresel yoksulluk, sera gazı emisyonları ve mülteciler gibi başlıca konulara ilişkin 2015 yılındaki mevcut durumu ortaya koyuyor.

Dünya Bankası verileri yoksulluk oranının, küresel düzeyde 2015 yılında yüzde 10’un altına düştüğünü gösteriyor. AB istatistik kurumu Eurostat ise 2013 yılında AB genelinde yoksul nüfusun, toplam nüfusun yüzde 16,7’sini oluşturduğu açıkladı. Yoksulluk oranı en yüksek yüzde 23,1 ile Yunanistan; yüzde 22,4 ile Romanya ve yüzde 21 ile Bulgaristan’da seyrederken, Slovakya yüzde 12,8; Danimarka yüzde 12,3; Finlandiya yüzde 11,8; Hollanda yüzde 10,4 ve Çek Cumhuriyeti yüzde 8,6 ile en düşük yoksulluk oranına sahip üye ülkeler olarak belirlendi.

                  Dünyada Günlük Geliri 1,90 ABD Dolarının Altında Olan Nüfusun Oranı (%)

Bilindiği üzere, karbon emisyonlarının fiyatlandırılması, iklim değişikliğine yönelik, 12 Aralık 2015 tarihinde onaylanan Paris Anlaşması’na dâhil edilen önemli başlıklardan biri. Dünya Bankası’na göre, küresel emisyonların sadece yüzde 12’sinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor. Bu oran toplam 7 milyar ton emisyon anlamına geliyor. Dünya genelinde ise 40 ülke, 23 şehir ve bölgede karbon fiyatlandırması uygulanıyor. AB Emisyon Ticaret Sistemi dâhilinde olan işletmelerin emisyonları ise dünya emisyonlarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. 

                                      Karbon Emisyonlarının Fiyatlandırılma Oranı

2015 yılında en fazla gündeme gelen konulardan biri olan mülteci sorununa yönelik BM verilerine göre, dünyada ülkesini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 2014 yılında 60 milyar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu kişilerin 19,5 milyonu mülteciler. Suriye, Afganistan ve Güney Asya mülteci sorunu ile en fazla mücadele eden ülke ve bölgeleri oluşturuyor. 

                                                   Dünyadaki Mülteci Sayısı (Milyon) 

BM verilerine göre, gelişmekte olan ülkelere aktarılan kalkınma finansmanı, 2013 yılında 304,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 

               Gelişmekte Olan Ülkelere Kaynak Akışı (Milyar dolar, 2012 yılı sabit fiyatlarıyla) 

BM verilerine göre, 2015 itibarıyla 7,3 milyara ulaşan dünya nüfusu 2050 yılında 9,7 ve 2100 yılında ise 9,5 ila 13,3 milyara yükselecek. 

                                                   Bölgesel Nüfus Dağılımı, Milyar