İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 OCAK 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

Avro Alanı’nda Küresel Finansal Kriz ve Borç Krizinin Etkilerinin Analizi 

Küresel kriz ve Avro Alanı borç krizi, Avro Alanı’nda bu krizlerin yarattığı şokun üye ülkelere etkisinin birbirinden oldukça farklı olduğunu ortaya koydu.  Avrupa Komisyonu tarafından ele alınan Avro Alanı’na ilişkin çeyrek dönem raporunda şoklar ve buna göre ekonomilerin toparlanmasına ilişkin temel bulgular ele alınıyor.

Göreceli fiyat mekanizması, faiz mekanizmasının rolü, ödemeler dengesinin ayarlanmasına ilişkin sonuçları ortaya koyan raporda, halen görülen düşük enflasyon düzeyinin Avro Alanı’ndaki esnek olmayan yapıların ekonomik toparlanmayı aşağı çekici etkisini artırdığına işaret ediliyor. Aynı zamanda Avro Alanı’ndaki finansal bölünmüşlüğün ve reel faiz oranları mekanizmasının istikrarı bozucu etkiyi artırdığı ve ödemeler dengesindeki açıkların kapatılmasının ekonomik toparlanma sürecini uzattığı ortaya koyuluyor. Öte yandan, bankacılık birliği, yapısal reformlar ve borç sorununa çözüm yollarını içeren politikaların Avro Alanı’ndaki büyük asimetrik şokların etkisini ve üye ülkelerin şoklara maruz kalmasını azaltarak ekonomilerin dengelenmesine katkı sağlayacağına işaret ediliyor. Bu amaçla hem borçlu, hem de borç veren ülkelerde eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

Krizden önceki iyimser görüşler Avro Alanı’nda üye ülkeler arasında ticari ve finansal bağlantılar, makroekonomik politikalar ve ekonomik yapılar arasında daha fazla uyum sonucunda daha fazla ekonomik senkronizasyon sağlanacağı yönündeydi. Raporda yer alan ve ekonomik dalgalanmaların krizle bağlantılarını araştıran istatistiki veride ilk dönemlerde Avro Alanı’na katılmış 12 AB üye ülkesinin üretimleri arasındaki farklar değerlendirilerek, ekonomik dalgalanmanın, bu ülkelerde para piyasalarının donması, küresel güvenin bozulması ve ticarette azalma şeklinde benzer tepkileri ortaya çıkardığı belirtiliyor. 2011-2014 döneminde küresel finansal kriz Avro Alanı krizine dönüştüğünde ise 12 üye ülkenin üretim açıkları 1970’lerde görülen seviyelere yükseliyor. 2012-2013 döneminde ise 10 yıllık 4 dönemin en yüksek seviyesine ulaşıyor. 2014’ten beri üretim açıkları arasında üye ülkeler arasındaki farklar azalırken, büyümedeki farklar artıyor. Şoka karşı en fazla dalgalanma gösteren ülkeler aynı zamanda krizin başlangıcından itibaren büyümede en fazla azalış kaydeden ülkeler.

Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.

 

Avro Alanı’nda Ekonomik Dalgalanmaların Senkronizasyonu

Kaynak:  AMECO, DG ECFIN