İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ŞUBAT 2016

AB GÜNDEMİ

 • 2 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu ve ABD arasında veri güvenliği alanında yeni bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. AB-ABD Gizlilik Kalkanı olarak adlandırılan bu yeni düzenleme ile ABD’ye veri transferinde bulunan Avrupalıların, temel haklarının korunmasının güçlendirilmesi ve ABD’de faaliyette bulunan Avrupalı şirketlere yasal belirginlik sağlanması amaçlanıyor.

  Yeni düzenlemeye göre, Avrupalıların kişisel verilerinin korunması için ABD’deki şirketlere daha fazla yükümlülük verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı ile Federal Ticaret Komisyonu’nun AB’nin veri koruma yetkilileri ile yakın işbirliğinde bulunarak, daha sıkı bir denetim uygulamaları da bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre, Amerikan kamu kuruluşlarının AB’den transfer edilen kişisel verilere erişebilmeleri ancak belli şartlar ve sıkı bir denetim altında gerçekleşebilecek. Yeni düzenleme ile öngörülen bir diğer önemli husus da, Avrupalılara şikâyetlerini iletebilme imkânı verilmesi olacak.

  Avrupa Komisyonunun Adalet ve Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova bu anlaşma ile ABD hükümetinin milli güvenlik amaçları doğrultusunda kamu kuruluşlarına sağlanan kişisel verilere erişmede ilk defa ciddi bir sınırlamayla ve sıkı bir gözetim mekanizması ile karşı karşıya kalacağını açıkladı. Aynı zamanda yeni düzenleme, ilk defa, AB vatandaşları için bu alanda tazmin mekanizmasından yararlanma imkânı sağlayacak.

 • Schengen Değerlendirme Komitesi’nin verdiği olumlu kararın ardından, Avrupa Komisyonu, 2 Şubat 2016 tarihinde Yunanistan’a ilişkin Schengen Değerlendirme Raporu’nu onayladı. Buna ek olarak, Yunanistan’ın dış sınırlarının yönetimine dair ciddi sorunları ele alan bir Konsey önerisi de kabul edildi.

  Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Schengen Değerlendirme Mekanizması, Schengen kurallarının uygulanmasının kontrolü için söz konusu Üye Devlete, diğer Üye Devletler ile Frontex’den gelen bir uzman grubun gözetim ziyaretlerini dâhil ediyor. Değerlendirme Raporu’nda yer alan tavsiyeler ile Yunanistan’ın tüm Schengen kurallarına uyması ve AB’nin dış sınırlarının yönetimini doğru bir şekilde uygulaması öneriliyor.

  Bununla beraber kayıt prosedürlerinin iyileştirilmesini de öneriler arasında yer alıyor. Raporda, Yunanistan tarafından kayıt süreci sırasında söz konusu kişiler için gereken tesislerin kurulması ve iltica talebi bulunmayan veya uluslararası koruma gerektirmeyen göçmenlerin geri kabulünün sağlanması öneriliyor. Raporda, sınır gözetimine ilişkin kontrollerin güçlendirilmesi, risk analizi sisteminin kurulması ve sınır kapılarında mevcut altyapı ve ekipmanın güçlendirilmesi de tavsiye ediliyor.

 • Avrupa Komisyonu 2 Şubat 2016 tarihinde terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik mevcut kurallara yeni düzenlemeler getirilerek sorunların hızlı ve güçlü bir şekilde çözümünü amaçlayan Eylem Planı’nı sundu. Söz konusu Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler şu şekilde: Teröristlerin para hareketlerinin takip edilerek çeşitli fonlara ve varlıklara ulaşmalarının önlenmesi; terörist organizasyonların mali kaynak sağlama kapasitelerinin, kullandıkları gelir kaynakları hedeflenerek yok edilmesi.

  Teröristlerin kanuni ve kanun dışı birçok faaliyetle eylemlerinin finansmanını sağladıkları göz önüne alındığında, terörün finansmanı yollarının önlenmesi güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, alınan önlemlerin ekonomik faaliyeti ve vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi amacıyla sunduğu Eylem Planı kapsamında güvenlik önlemlerinin artırılmasına olan ihtiyaç ile başta veri güvenliği ve ekonomik özgürlükler olmak üzere temel hakların korunması arasında denge kurmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu tarafından kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin geçen yıl kabul edilen paket kapsamında geçen yıl Kasım ayında terörist faaliyetlerin finansmanının cezalandırılmasına yönelik bir yönerge tasarısı sunmuştu.   

  Komisyon halen, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yönergesi’ne ilişkin birtakım değişiklik önerileri sunmayı planlıyor. Bu öneriler kapsamında alınması öngörülen başlıca önlemler şu şekilde:

  -Yüksek riskli üçüncü ülkelerden finans akışlarına yönelik ileri derecede önlemler alınmasının sağlanması;

  -AB mali istihbarat servislerinin güçlerinin artırılması ve birbirleri arasında işbirliğinin kolaylaştırılması

  -Üye ülkelerde ulusal banka ve ödeme kayıtlarının merkezileştirilmesi veya merkezi bilgi erişim sistemlerinin oluşturulması;

  -Sanal ortamdaki döviz bürolarının kara paranın aklanması amacıyla kullanılmalarını önlemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından, müşterilerin sıkı bir şekilde kontrol edildiği sanal döviz platformların oluşturulması;

  -Ön ödemeli kartlar gibi ödeme araçlarının ödeme limitlerinin azaltılması ve müşteri tanımlama şartlarının sıkılaştırılarak ortak kullanılan bu kartlardan doğabilecek risklerin önlenmesi. 

  Eylem Planı’nda sunulan önlemlerin 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyor.