İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ŞUBAT 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

AB, 2014 Yılında Tükettiği Enerjinin Yarısını İthal Etti

AB’nin istatistik kurumu Eurostat tarafından 4 Şubat 2016 tarihinde açıklanan verilere göre, AB’nin enerjide dışa bağımlılık oranı 2014’te yüzde 53,4 olarak kaydedildi. Bir başka deyişle, 2014 yılında AB’nin tükettiği enerjinin yarısı ithal edildi.

AB’nin 2014’te enerjide dışa bağımlılık oranı, 1990 yılına göre daha yüksek olmasına karşın bu oran 2008’de kaydedilen en yüksek orandan daha düşük seviyede bulunuyor. AB’nin enerjide dışa bağımlılık oranının zaman içindeki gelişimi değerlendirildiğinde, bu oranların 1990-2014 yılları arasında sabit kaldığı, ancak 2004 yılından itibaren bu oranın yüzde 50’nin üzerinde seyretmekte olduğu dikkat çekiyor.

Enerjide dışa bağımlılık açısından üye ülkeler arasında büyük farklılıklar gözlemleniyor. Üye ülkelerin yarısının 2014’teki enerji tüketimi büyük oranda ithalata dayalı iken, diğer yarısının enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 50’inin altında kaldığı tespit edildi.

2014 yılında enerjide dışa bağımlılık oranı en az olan ülkeler Estonya (yüzde 8,9), Danimarka (yüzde 12,8) ve Romanya (yüzde 17) iken, bu ülkeleri Polonya (yüzde 28,6), Çek Cumhuriyeti (yüzde 30,4), İsveç (yüzde 32,0), Hollanda (yüzde 33,8) ve Bulgaristan (yüzde 34,5) takip ediyor. Dışa bağımlılık oranı en yüksek olan ülkeler ise Malta (yüzde 97,7), Lüksemburg (yüzde 96,6), GKRY (yüzde 93,4), İrlanda (yüzde 85,3), Belçika (yüzde 80,1) ve Litvanya (yüzde 77,9). Enerji tüketimi en fazla olan beş üye ülke arasında enerji ithalatına bağımlılığı en az olan ülkeler ise İngiltere (yüzde 45,5) ve Fransa (yüzde 46,1).       

2014 yılında enerjide dışa bağımlılık oranı en az olan ülkeler Estonya (yüzde 8,9), Danimarka (yüzde 12,8) ve Romanya (yüzde 17) iken, bu ülkeleri Polonya (yüzde 28,6), Çek Cumhuriyeti (yüzde 30,4), İsveç (yüzde 32,0), Hollanda (yüzde 33,8) ve Bulgaristan (yüzde 34,5) takip ediyor. Dışa bağımlılık oranı en yüksek olan ülkeler ise Malta (yüzde 97,7), Lüksemburg (yüzde 96,6), GKRY (yüzde 93,4), İrlanda (yüzde 85,3), Belçika (yüzde 80,1) ve Litvanya (yüzde 77,9). Enerji tüketimi en fazla olan beş üye ülke arasında enerji ithalatına bağımlılığı en az olan ülkeler ise İngiltere (yüzde 45,5) ve Fransa (yüzde 46,1).

                AB Üye Devletlerinin Enerjide Dışa Bağımlılığı (%)

Kaynak: Eurostat