İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 ŞUBAT 2016

HAFTANIN HABERİ

TTIP Müzakerelerinin 2016'da Tamamlanması Hedefleniyor

TTIP müzakerelerinin 12'nci turu 22-26 Şubat 2016 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirildi. AB adına müzakere heyeti başkanlığını Ignacio Garcia Bercero, ABD adına ise Dan Mullaney’in yürüttüğü TTIP’nin 12'nci müzakere turunda taraflar pazara erişim, yasal düzenlemenler ve kurallar olmak üzere üç başlık altında konuları görüştü.

Müzakerelerin bu turunda yasal düzenlemeler başlığı önemli bir gündem maddesi oluştururken iki taraf da yeni önerilerini sundu. Bu kapsamda özellikle imalat ve hizmetlere ilişkin yasal düzenlemelerde mevcut ve gelecekte geliştirebilecek işbirliği imkânları değerlendirildi. Turda, sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin yanı sıra sektörel bazda yürütülen görüşmeler ön plana çıktı. Sektörlere ilişkin görüşmelerde, otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri önemli birer gündem maddesi olarak öne çıkarken,  ilaçlar, tıbbi cihazlar, kozmetik, mühendislik, tekstil, kimya ve pestisit gibi sektörler de ele alındı. Bu sektörlere yönelik AB ve ABD’deki yasal düzenlemelerin nasıl yakınlaştırılabileceği hususları detaylı olarak incelendi. Hizmetler sektörüne ilişkin görüşmelerde ise, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması konusuna odaklanıldı.  

Kurallara ilişkin görüşmelerde, rekabet, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması, sürdürülebilir kalkınma, yatırımların korunması ve KOBİ’ler ön planda yer aldı. Uzun bir aradan sonra, TTIP müzakerelerinde yatırımların korunmasına ilişkin görüşmeler yeniden başlatıldı ve bu konuya ilişkin taraflar kendi önerilerini sundu. Sürdürülebilir kalkınma alanında ise, taraflar iş gücünün ve çevrenin korunmasına ilişkin teklifleri incelediler.

Görüşmelerin ardından yapılan basın açıklamasında, her iki tarafın müzakere sürecine hız vererek TTIP müzakerelerinin 2016 yılının sonunda tamamlanmasını istedikleri açıklandı. Bu nedenle müzakerelerde henüz gelişme kaydedilmeyen alanların da bir an önce görüşülmesinin gerektiğine dikkat çekildi. Nitekim, müzakere süreçlerine hız vermek için, bu turda ele alınmayan menşe kuralları ve kamu alımları gibi konuların önümüzdeki haftalar içinde taraflarca görüşüleceği açıklandı. Nitekim, kamu alımlarına ilişkin ilk teklif önerisinin önümüzdeki hafta içinde sunulması bekleniyor.