İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 ŞUBAT-6 MART 2016

HAFTANIN HABERİ

AB ve Kanada Yatırım Konusunda Uzlaşmaya Vardı

Avrupa Komisyonu ve Kanada hükümeti tarafından AB-Kanada Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması ya da kısaca CETA çerçevesinde yatırımların korunması ve yatırım anlaşmazlıklarının halli mekanizmasına ilişkin yeni bir yaklaşım benimsendi. Yatırımların korunması hususunda varılan uzlaşmayla beraber taraflar arasında öngörülen ticaret anlaşması için ortak metin hazırlık süreci tamamlandı.

AB ve Kanada arasındaki 2009 yılında başlayan müzakereler esasında Eylül 2014’te tamamlamıştır; ancak, yatırımların korunması sisteminin oluşturulmasına ilişkin maddelere yönelik AB’den gelen bazı sert eleştiriler neticesinde söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ertelenmişti. Benzer şekilde, AB ve ABD arasında yürütülen TTIP müzakerelerinde de bu sistemin oluşturulması konusu da önemli bir gündem maddesini oluşturuyor.

Yoğun tartışmalar sonucunda, Avrupa Komisyonu ve Kanada hükümeti anlaşmanın yatırımların korunmasına ilişkin bölümünü AB’nin Kasım 2015’te TTIP için sunduğu öneriler doğrultusunda revize edildi. Ayrıca söz konusu anlaşmada, yakın zamanda AB ve Vietnam arasında tamamlanan serbest ticaret anlaşmasının ilkelerine de yer verildiği gözlemleniyor.

Yatırımların korunmasına ilişkin olarak, anlaşmada öncelikli olarak şu hususlara yer verildi:

- Hükümetlerin düzenleme hakkının korunması;

- Yatırım anlamsızlıklarının hukukun üstünlüğü ilkesine göre karara bağlanması;

- AB ve Kanada tarafından atanacak 15 üyeden oluşan daimi bir mahkemenin oluşturulması;

- Verilen kararları gözden geçirmek için Temyiz Mahkemesi’nin oluşturulması.

 Tüm bunların yanı sıra, yatırımcılarla devlet arasındaki uyuşmazlıkların halli mekanizmasında şeffaflığın sağlanması konusuna büyük önem veriliyor. Bu anlaşma ile işlemlerin şeffaf olması, yatırımların korunmasına ilişkin net standartların ve çok sıkı davranış kurallarının belirlenmesine yönelik hükümler öne çıkarılacak.

Kuşkusuz TTIP müzakereleri açısından AB ve Kanada arasında Anlaşmanın yatırımların korunmasına ilişkin bölümde yer alacak hükümler üzerinde anlaşmaya varması önemli bir itici güç oluşturacaktır.

Anlaşma metninin AB dillerine çevrilmesinin ardından onay süreci için Avrupa Komisyonunun metni AP ve AB Konseyine en geç Haziran ayına kadar göndermesi bekleniyor.

Anlaşma metinine buradan ulaşılabilir.