İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 MART 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

AB’nin Kamu Harcamalarında Sosyal Güvenliğin Payı Yüksek

AB istatistik kurumu Eurostat tarafından 22 Mart 2016 tarihinde açıklanan kamu harcamaları verilerine göre 2014 yılında, AB’nin sosyal güvenliğe ilişkin kamu harcamalarının AB GSYİH’sinin yaklaşık beşte birini oluşturduğu belirlendi. AB GSYİH’sini yüzde 19,5’ini sosyal güvenlik harcamaları oluştururken, bunu sırasıyla sağlık (yüzde 7,2), genel kamu hizmetleri (yüzde 6,7), eğitim (yüzde 4,9) ve ekonomik faaliyetler (yüzde 4,2) takip ediyor. Buna karşın, kamu düzeni ve güvenliği (yüzde 1,8), savunma (yüzde 1,3), eğlence, kültür ve din (yüzde 1), çevre koruma (yüzde 0,8) ve konaklama (yüzde 0,7) harcamalarının GSYİH’deki payı ise sınırlı düzeyde bulunuyor.

Kamu harcamalarının dağılımı üye ülkeler arasında oldukça farklılık gösteriyor. Sosyal güvenlik harcamaları GKRY dışında, tüm AB üye ülkelerinde 2014 yılı kamu harcamalarının en büyük bölümünü oluşturuyor. Sosyal harcamaların oranı Romanya’da GSYİH’nin yüzde 11,4’ü ile en düşük orana sahip iken Finlandiya’da GSYİH’nin yüzde 25,4 oranı ile en yüksek payı oluşturuyor.

Sekiz üye ülkede (Finlandiya, Fransa, Danimarka, Avusturya, İtalya, İsveç, Yunanistan ve Slovakya) sosyal güvenlik harcamalarının GSYİH’deki payı en az yüzde 20 iken bu oran, Romanya ve üç Baltık ülkesinde her birinde GSYİH’nin yüzde 12’sinden daha az. Emekli aylığı alanları içeren “yaşlı” grubu, neredeyse tüm üye ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarının en yüksek bölümünü oluşturuyor. Bu oran GSYİH’nin Yunanistan’da yüzde 15,3’ünü, İtalya’da yüzde 14’ünü, Fransa’da yüzde 13,7’sini ve Avusturya’da yüzde 13,2’sini oluştururken, İrlanda’da yüzde 3,7 ile en düşük seviyede. Genel olarak, “yaşlı” grubu harcamaları AB’nin GSYİH’sinin yüzde 10,3’ünü oluşturuyor.

 

                        AB’de İşlevine Göre Genel Kamu Harcamaları, 2014 (yüzde)

Kaynak: Eurostat