İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART-3 NİSAN 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

AB’de İşletmelerin Sosyal Medya Araçlarını Kullanımı 

AB istatistik kurumu Eurostat, 23 Mart 2016 tarihinde, AB’de işletmelerin sosyal medya araçlarını kullanımına ilişkin verileri açıkladı. Veri tabanı kullanılan sosyal medya terimi, sosyal ağları, blogları ve multimedya içerik paylaşım sitelerini içeriyor. Verilerden elde edilen bilgi, işletmelerin genel olarak sosyal medyayı imaj yaratmak veya ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığını ve böylece işletmelerin daha fazla müşteri kitlesine erişebildiğini gösteriyor. 

Açıklanan verilere göre, AB’de işletmelerin yaklaşık yüzde 39’unun sosyal medya araçlarını kullandığı ve bu işletmelerin de yüzde 79’unun bu araçları imaj yaratma ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullanıldığı dile getiriliyor. Sosyal ağlar, işletmelerin en çok tercih ettiği sosyal medya biçimi olarak yer alıyor. 2013 yılından beri söz konusu ağların kullanımında önemli oranda bir artışın meydana geldiği belirtiliyor. AB’de işletmelerin yarısından fazlasının - özellikle konaklama sektöründe bulunan işletmelerin - sosyal medyayı, müşterilerin fikirlerini öğrenmek için kullandığı ifade ediliyor. İşletmenin boyutunun ise sosyal medya araçları kullanımında önemli bir faktör teşkil etmediği belirtiliyor. KOBİ’lerin yüzde 78’inin, büyük şirketlerin ise yüzde 83’ünün sosyal medya araçlarını imaj yaratma ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandıkları belirtiliyor. 

2013 ve 2015 Yıllarında AB’de İşletmelerin Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Nedenine Göre Dağılımı(%) 

Kaynak: Eurostat