İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 NİSAN 2016

AB GÜNDEMİ

 • Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland 11 Nisan 2016 tarihinde AB ile Avrupa Konseyi arasında anlaşmaya varılan, Türkiye ve Batı Balkanlara yönelik destek aracının (EU/CoE Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey ) imza töreninde bir araya geldi. Üzerinde anlaşmaya varılan araç ile AB ve Avrupa Konseyi’nin özellikle Türkiye ve Batı Balkanlarda meydana gelen hukukun üstünlüğü ve insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

  AB ve Avrupa Konseyi tarafından kurulan bu işbirliği, özellikle yargı reformu, yolsuzluklarla ve organize suçlarla mücadele, dezavantajlı grupların korunması ve eşitlik konularına yoğunlaşacak. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, bu çerçevede, önümüzdeki üç yıl içerisinde kullanılmak üzere Komisyon tarafından 20 milyon avro, Avrupa Konseyi tarafından ise 5 milyon avro sağlanması öngörülüyor. 

 • Avrupa Komisyonu tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde vergilendirmede şeffaflığa ilişkin bir yönerge teklifi sunuldu. Söz konusu yönerge AB üye ülkelerinde yıllık 750 milyon avronun üzerinde geliri olan çok uluslu şirketlerin ülke bazında raporlama esasına göre karlarını nerede elde ettikleri ve nerede vergi ödediklerine dair bilgiyi her yıl yayınlamalarını içeriyor. 2013/34/EU sayılı Muhasebe Yönergesinde değişiklik getiren yeni yönerge tasarısı kapsamında çok uluslu şirketlerin AB dışında elde ettikleri karların toplamını da yayınlamaları ve aynı kuralların AB’de faaliyet gösteren ve AB üyesi olmayan uluslararası şirketlere de uygulanması öngörülüyor.

  Avrupa Komisyonunun Mali İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Jonathan Hill yeni düzenlemenin onaylanmasıyla farklılık gösteren vergi uygulamalarının daha istikrarlı hale geleceğini ve vergi şeffaflığı ile beraber rekabetçi bir ortamın sağlanacağını belirtti. AP ve AB Konseyine sunulan ve kısa zamanda kabul edilmesi beklenen yönerge tasarısının kabulünden sonra yürürlüğe girmesiyle birlikte bir yıl içinde üye ülke mevzuatlarına aktarılması öngörülüyor.

 • AP 14 Nisan 2016 tarihinde dijital verilere ilişkin yeni kuralları onayladı.  AB’nin veri koruma paketi, AB vatandaşlarına kendi özel bilgileri üzerinde daha fazla kontrol imkânı verirken aynı zamanda AB genelinde dijital verilerin korunmasına ilişkin çağa uyumlu ortak ve ileri düzeyde kurallar getiriyor. Reform niteliğindeki yeni düzenlemelerin, internetin yeni kullanılmaya başlandığı 1995 yılına dayanan veri korumaya ilişkin mevcut yönergenin yerine geçmesi ve vatandaşların, kullandıkları akıllı telefonlar, sosyal medya, internet bankacılığı gibi dijital araçlarda yer alan kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol elde etmelerini öngörüyor.

  Yeni düzenlemeler şu konularda hükümler içeriyor:

  - Unutulma hakkı;

  - Kişilerin özel verilerinin işlenmesine ilişkin açık ve kesin rıza;

  - Kişisel verilerin başka bir hizmet sağlayıcısına aktarım hakkı;

  - Bir kişinin kişisel verilerinin “hacklenmesi” halinde bunun ne zaman gerçekleştiğini bilme hakkı;

  - Teminat edilen gizlilik ilkesinin açık ve anlaşılabilir bir dille açıklanması;

  - Caydırıcı tedbirler olarak, kuralları ihlal etmeleri halinde şirketlere dünya çapında yıllık cirolarının yüzde 4’üne kadar para cezası uygulanması.

  Yeni düzenlemeler mağdur, suçlu veya şahit olsun ya da olmasın, suçların önlemesi, soruşturulması ve cezai takibatına veya cezai uygulamalarına yönelik kişilerin veri aktarımlarına ilişkin haklarını ve sınırlamaları düzenleyerek korunmasını hedefliyor. Yeni düzenlemeler aynı zamanda veri otoriteleri arasında daha düzenli ve etkili işbirliği sağlanmasını öngörüyor. Söz konusu düzenlemeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

 • Avrupa Komisyonu, 11 Nisan 2016 tarihinde 2013 yılından beri hazırladığı Adalet Skor Tahtası’nın 4’üncüsünü (EU Justice Scoreboard) yayımladı.  Adalet Skor Tahtası, tüm üye ülkelerde bulunan adalet sistemlerinin kalitesine, bağımsızlığına ve etkinliğine ilişkin temel verileri değerlendiriyor. Adalet Skor Tahtası’nın ana amacı AB içinde daha etkili adalet sistemlerinin oluşması, Son yayımlanan Adalet Skor Tahtası birçok üye ülkede adalet sistemine yönelik yeni önlemlerin alındığı bir döneme rastlıyor. Söz konusu tahtaya standartlar, eğitim, anket ve adli yardım gibi yeni kalite endeksleri de dâhil edildi.

  2016 AB Skor Tahtası, üç öncelikli alana dikkatleri çekiyor:

  - Adalet sistemlerinin etkinliği;

  - Kalite göstergeleri;

  - Bağımsızlık

  Adalet Skor Tahtası’nın verilerinde en dikkat çeken bağımsızlığa ilişkin bölüm oldu. Şubat-Mart 2016’da düzenlenen Eurobarometre anketine göre; İskandinav ülkelerinin kamuoyunda, mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin güçlü bir algı varken, AB’ye katılan yeni üye ülkelerde aksine olumsuz bir algı gözlemleniyor. Kamuoyu rakamlarına bakıldığında Danimarka’da ankete cevap verenlerin neredeyse yüzde 90’ının mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin algısı olumlu iken, Bulgaristan’da yüzde 60’ın üzerinde olumsuz bir algı bulunuyor. Şirketlerin algısında da benzer bir tablo görülüyor. Danimarka’da şirketler arasında mahkeme ve hâkimlerin bağımsızlığı algısı yüzde 41 ile en olumlu seviyedeyken, Slovakya’da ise yüzde 40’ın üzerinde bir oranda olumsuz.

  Daha ayrıntılı bilgi için 2016 Adalet Skor Tahtası’na buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Avrupa Komisyonu 12 Nisan 2016 tarihinde Yunanistan’ın sınır yönetimine ilişkin Eylem Planı’na yönelik değerlendirmelerini içeren bir tebliğ yayımladı. Avrupa Komisyonunun söz konusu eylem planına ilişkin değerlendirmeleri geçici sınır kontrollerine son verilmesi ve 2016 sonuna kadar Schengen Alanı’nın normal işleyişinin yeniden sağlanmasını amaçlayan Schengen’e Dönüş Yol Haritası’na ilişkin belirlenen süreçte diğer bir aşamayı teşkil ediyor.  

  Avrupa Komisyonunun değerlendirmesi Yunanistan’ın dış sınır kontrollerinin yönetimine ilişkin eksikliklerini gidermede uygulaması öngörülen eylem planında kaydettiği ilerlemeyi ortaya koyuyor. Komisyon, Yunanistan’ın Eylem Planı’nda önemli ilerleme kaydetmiş olmakla birlikte plana ve uygulanmasına ilişkin daha fazla ilerleme sağlaması gerektiğine işaret ediyor.  Eylem Planı, kayıt prosedürleri için gerekli personelin ve sığınmacı karşılama imkânlarının artırılması, bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi,  etkili bir sınır kontrol sisteminin kurulmasına ilişkin detayları içeriyor. Komisyonun değerlendirmesinde, önerilen eylemlerin uygulanmasının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla bazı eylemler için daha fazla detay ve netlik gerektiği belirtiliyor. Eylemlerin tamamlanması için gerekli detaylı zaman çizelgelerinin olmaması, Eylem Planı’nda yer alan tavsiyeleri gerçekleştirecek yetkili kurumlar hakkında bilgi eksikliği, Yunanistan’ın AB fonlarından aldığı sağladığı finansmanın uygun bir şekilde kullanılabilmesi için Ulusal Programının yeniden önceliklendirilmesi ve gerekli kaynakların önceden sağlanmasının gerektiği belirtiliyor.

  Avrupa Komisyonu Yunanistan’ın eksikliklerini tamamlanmasına ilişkin gerekli açıklamaları 26 Nisan 2016 tarihinde kadar yapılmasını talep ederken ülkeye desteğini sürdüreceğini belirtti.